Biker Kulhavý pojede na kole na „Everest“, aby pomohl sportovat dětem.


Na start se postaví v půl šesté ráno. Třinác­tkrát za jeden den bude v pátek 22. května 2020 stoupat na vrchol Lysé hory, dom­i­nanty Beskyd. Celkem čeká olympi­jského vítěze Jaroslava Kul­havého zhruba 190 kilo­metrů po sil­nici i na prud­kém terénu sjez­dovky – nahoru a dolů. To vše proto, aby na kole zdolal nad­mořskou výšku nejvyšší hory světa Mt. Ever­estu a díky téhle výzvě pomohl zůs­tat u sportu dětem, kterým by v tom jinak bránily tíživé finanční pod­mínky. Do jeho vir­tuál­ního týmu #8848prodeti se náku­pem osob­ního star­tovního čísla na webové stránce www.olympijskanadace.cz za příspěvek nejméně 100 korun pro Českou olympi­jskou nadaci může při­dat úplně každý.

Více v přiložené tiskové zprávě a na webu olympic.cz.

Foto: ČOV/Lukáš kaboň

startovni cislo jaroslav kulhavy

Setkání dětí z České olympijské nadace s Jaroslavem Kulhavým v Čeladné, 9. května 2020.
Setkání dětí z České olympi­jské nadace s Jaroslavem Kul­havým v Čeladné, 9. května 2020.

Jaroslav Kulhavý se chystá zdolávat Lysou horu