Cyklistky Dukly Praha čeká křest ve World Tour!

O bezkonkurenční dom­i­nanci žen­ského cyk­li­stick­ého týmu pražské Dukly v tuzem­ském pelo­tonu není pochyb, o čemž svědčí výsledky sil­ničních závodů úvodní části sezóny.

Šes­tici cyk­lis­tek Dukly Praha nyní ale čeká mez­inárodní křest a rov­nou v závodě nejvyšší kat­e­gorie UCI. Od 26. do 28. dubna budou star­to­vat na závodu série World Tour v Číně. Do Asie pod tak­tovkou trenéra Milana Kadlece vyrazí Jarmila Machačová, Lucie Hochmann, Kateřina Kouhotková, Nikola Bajgerová, Melisa van Neck a Tereza Neumanová.

Dostali jsme pozvání do Číny na velký závod Tour of Chong­ming. Pro holky to bude první závod v takové konkurenci, ale nějaké obavy nemáme, holky jezdí dobře,” řekl Milan Kadlec, který sám v Číně star­to­vat mnohokrát.

V podob­ných místech jsem něko­likrát byl, pro mě osobně je to známé prostředí. A rozhodně si nemys­lím, že jsme bez šancí třeba na nějaký dílčí úspěch pří­padně na slušný výsledek. Závod se jede na rov­inatém pro­filu a to by nám mělo sedět,” čiší odhodlání ze slov trenéra Dukly Prahy.

Bude to asi hodně o sprint­er­ských kval­itách a týmové pod­poře. Doufám, že dokážeme přivést nějaké body do svě­tového rankingu. Když bude vítr, tak ke slovu při­jde i tak­tika,” před­pok­ládá bývalý skvělý sil­ničář i dráhař Milan Kadlec, který věří, že při hro­mad­ných sputech by se mohly prosa­dit hlavně Neu­man­nová, Hochmann a Kohoutková. “Jsou to dráhařky, sice ne vyložené sprint­erky, ale spurt mají dobrý. Uvidíme, jak se s tím poperou,” pokračo­val Kadlec.

V téměř shod­ném ter­mínu (26. — 29. dubna) se jede i velice kval­itní závod druhé kat­e­gorie UCI Gra­cia. I na něm se závod­nice Dukly Praha před­staví a budou zde star­to­vat ty cyk­listky, které nepo­je­dou do Číny a i tato schop­nost, obsa­dit dva výz­namné závody konkurenceschop­ným týmem demon­struje, že cyk­li­stická Dukla Praha to s avi­zo­vaným budováním sil­ného sil­ničního žen­ského týmu myslí vážně.

BrychtaJan_CP_Kyjov_kriterium_20180414_144432_DSC_2172