Cyklistky Dukly Praha v Číně překvapily i světovou elitu!

První start v závodu World Tour mají za sebou cyk­listky Dukly Praha. Šes­tice Jarmila Machačová, Lucie Hochmann, Melissa Van Neck, Kateřina Kohoutková, Tereza Neu­manová a Nikola Bajgerová uspěla ve tříe­tapovém pod­niku Tour of Chong­ming Island v Číně. Ve velice silné, svě­tové konkurenci se závod­nice Dukly rozhodně nez­tratily, naopak uspěly a domů si vedle nas­bíraných zkušeností přive­zly i 18 bodů do svě­tového žebříčku. Z osm­nácti star­tu­jících týmů skončily osmé, což je úspěch, na který s respek­tem reago­v­ali man­ažeři celků žen­ské sil­niční cyk­lis­tiky, pro které byla síla dopo­sud neznámého  žen­ského týmu z České repub­liky obrovským překvapením.

Závod to nebyl pro­filem příliš těžký, etapy byly podobné těm, které jsem tam jezdil i já mezi muži. Věděli jsme do čeho jdeme, a proto jsem holky mohl instruo­vat jak závodit. Pojaly to velmi dobře a tým měl dobrou úroveň, mys­lím, že i větší než si samy závod­nice před­stavo­valy,” zhod­notil trenér Dukly Milan Kadlec.

Mrzelo jej ale, že ve druhé etapě ujela pětičlenná skupina a jeho tým v ní zas­toupení neměl. Machačová se spolu ještě se dvěma soupeřkami snažila na čelo dotáh­nout, což by bylo skvělé, ale pelo­ton je pohltil. “Jinak naše vys­toupení hod­notím hodně poz­i­tivně, v dojezdech jsme byli třetí tým, ale v tom úniku jsme měli být a byl by to super výsledek. Zas­toupení tam měly týmy mimo pořadí a spurter­ské ses­tavy je přek­va­pivě nechaly. Zaplatili jsme za chvilkovou ztrátu kon­cen­trace,” pokračo­val Kadlec.

Velmi jej ale potěšily výkony mladých závod­nic. “Dokázaly být vepředu nejen v dojezdech, ale celkově závod objely bez prob­lémů. Dvanácté a desáté místo v etapě a celkově dvacáté Kateřiny Kohoutkové, to je skvělá pre­miéra a navíc čtvrté místo mezi závod­nicemi do 23 let,” poukázal Kadlec.

Mys­lím, že kdyby jely holky ten závod podruhé, tak by skončily ještě lepší. Podobně rov­inaté závody se moc nejezdí, ale ukázalo se, že dráhařky doplněné o dvě sil­ničářky na to mají. Nechtěl bych hod­notit ale jed­notlivkyně, tým půso­bil kom­pak­tně a pro kaž­dou z nich je to jisté povzbuzení. Zvládly to velice dobře. I když celkově chy­běl top výsledek, tak závodily aktivně a poslední den byl ve zna­mení Dukly, v závěru to naše závod­nice roz­jely a dvě skončili ve dvacítce, přestože Machačové spadl řetěz,” dodal Kadlec.

Právě Jarmila Machačová, dráhová mis­tryně světa, byla jasně nejzkušenější členkou ses­tavy. “Ale i já jsem jela takový velký závod v tak kval­itní konkurenci poprvé. Žádná z nás nevěděla co očeká­vat. Věděly jsme ale, že to není jako v Bel­gii, ale jede se po širokých sil­nicích. Výsledky nebyly tak špatné, ale příště budeme o sobě více vědět a jako tým si více pomůžeme. Nebyly jsme úplně sehrané, ostatní týmy byly zkušenější a sehranější. Nám se to podařilo až v poslední etapě, ale nas­bíraly jsme hlavně plno zkušeností,” řekla Machačová, která vedle Kohoutkové pochválila i Nikolu Bajgerovou.

Nejvíce nám to asi dalo do budoucna, víme čeho se vyvarovat. Neměly jsme vylože­nou sprint­erku, která by mohla bojo­vat s těmi nejlepšími, proto to musíme příště poj­mout aktivněji. Již budeme vědět co nás čeká,” při­dala Machačová, která rovněž pochválila orga­ni­zaci závodu, který byl podle ní neu­věřitelně dobře připravený.

Určitě je to pro m velká zkušenost, jako tým jsme moc na etapových závodech  nebyly. Závodit proti nejlepším cyk­listkám z celého světa bylo hodně zají­mavé. Já tam nejela s nějakým velkým očekáváním, ale zároveň jsme nebyly ničím svázány. Ambice na dobrý výsledek jsme jasně měly, konkrétně já v poslední etapě a jsem moc spoko­jená, že jsem se dostala do desítky. I za celkové dvacáté místo jsem spoko­jené, jen škoda, že to neklaplo do 3. místa v kat­e­gorii do 23 let. Ale víme kam se posou­vat,“ řekla Kateřina Kohoutková.

Hned v první etapě byla dost v šoku. „Tři kilo­m­e­try před cílem a poté na pětis­tovce to šlo dvakrát k zemi. Skončila tam polov­ina balíku, my to přežily bez úhony. Určitě největší chybu jsme udělaly ve druhé etapě, nezachytily jsme únik. Kon­trolo­valy jsme to vepředu dost a snažily se být v únicích, ale tady nám to ujelo. Asi jsme promeškaly hodně, ale zároveň je to velká zkušenost a musíme se z toho poučit,“ řekla nejm­ladší členka týmu.

Během závodu se snažíme komu­niko­vat a celkově společně se dopra­co­vat k nějakým výsled­kům. V týmu to fun­guje dobře, od starších se my mladší něco učíme a snažíme se i něco při­dat,“ pokračo­vala Kateřina Kohoutková, která se nyní bude spe­cial­i­zo­vat na dráhu. „Je před námi ME U23 a také ME dospělých. Budeme se snažit získat body aby­chom se dostaly na Svě­tové poháry a pří­padně olympiádu,“ dodala tal­en­to­vaná cyklistka.

IMG-1256dc4b385fb1763d4a12c0d58f7cc4-V