Dukla Praha má všechny tituly v olympijském omniu!

Čtyři starty, čtyři tit­uly Mis­trů České repub­liky na dráze v olympi­jském omniu, to je bilance jezdců Dukly Praha v kat­e­goriích juniorka, junior, ženy Elite a muži Elite.

V motol­ské hale zvládli učeb­ni­covým způ­sobem role favoritů: Petra Ševčíková, Petr Kele­men, Jarmila Machačová a Nico­las Pietrula a všichni se po celý další rok budou pyšnit prestižním dresem národ­ních mistrů.

Podařilo se nám plnit dom­lu­ve­nou tak­tiku, výborně jeli všichni člen­ové týmu, jsme s tím výkonem velmi spoko­jeni a ještě víc nás těší snaha celého týmu spolupra­co­vat a bojo­vat o vítězství“ chválí bojovný výkon jezdců Dukly Praha trenér juniorů, Lukáš Thun.

20171216_184102