informace o STRABAG ČP XCO 2020

níže naleznete úvodní tiskovou zprávu: Nový for­mát MČR štafet horských kol i se štafe­tou žáků!

Vešk­eré infor­mace o STRABAG ČP XCO 2020 dále naleznete na serveru: https://www.poharmtb.cz/

Foto: www.poharmtb.cz

Prosím Vás o laskavé zveře­jnění, děkuji.

Vik­tor Zapletal

Nový for­mát MČR štafet horských kol i se štafe­tou žáků!

Závod štafet horských kol vždy slibuje divácky atrak­tivní podí­vanou, která je umoc­něná mez­inárodní úspěšností českého týmu v této disciplíně.

Neméně atrak­tivní a přede­vším prestižní jsou souboje štafet v rámci Mis­tro­vství České repub­liky, které se kon­ají vždy v pátek před vík­endovými závody v olympi­jském cross country.

Novinkou letošního Mis­tro­vství České repub­liky horských kol bude nejenom nový for­mát závodu štafet „ELITE“, ale také závod žákovských štafet.

 

Závod štafet MČR je prestižní klubovou záleži­tostí. Rozšíření družstva na čtyři jezdce je odezvou na navýšení počtu star­tu­jících v závodech ME a MS. Úplnou novinkou bude samostatný závod žákovských štafet, který je reakcí na vysoký počet mládežnick­ých klubů a počet­ného star­tovního pole v žákovských a dět­ských kat­e­goriích Českého poháru Min­ime“, při­b­ližuje novou kon­cepci Petr Marek, Prezi­dent Českého svazu cyklistiky.

Velký pátek“ — závodní den štafet bude mít násle­du­jící podobu:

1) štafeta „ELITE

- tým složený ze 4 závod­níků z max­imálně 2 týmů

- název štafety bude tvořen z názvů týmů, které jsou ve štafetě zas­toupeny a název se objeví ve star­tovní i výsled­kové listině

Složení štafety:

1x muž Elite (nebo mladší: U23, junior, kadet)

1x žena Elite (nebo mladší: žena U23, juniorka, kadetka)

1x junior (nebo mladší: kadet)

1x juniorka (nebo mladší: kadetka) 

- v extrémní vari­antě bude možný start až 4 kadetů v jed­iném týmu (2x kadet a 2x kadetka)

2) štafeta kat­e­gorií „ŽÁCI“

- tým složený ze 4 závod­níků z max­imálně 2 týmů

- název štafety bude tvořen z názvů týmů, které jsou ve štafetě zas­toupeny a název se objeví ve star­tovní i výsled­kové listině

Složení štafety:

1x žák starší (nebo žák mladší)

1x žákyně starší (nebo žákyně mladší)

1x žák mladší 

1x žákyně mladší 

- v extrémní vari­antě bude možný start až 4 žáků v jed­iném týmu (2x žák mladší a 2x žákyně mladší).

Časový pro­gram závodu štafet:

pátek 15:30 hodin MČR štafeta „ŽÁCI“

           17:00 hodin MČR štafeta „Elite“

image003