Jahoda vyhrál v Rosenau, Zatloukal v Městě Touškově!

Bohatý tréninkový a závodní pro­gram absolvo­vali v průběhu svátečních dní jezdci ASC Dukla Praha.

Hand­biker Patrik Jahoda patřící mezi součas­nou abso­lutní svě­tovou špičku kat­e­gorie H1 dokázal vyhrát závod evrop­ské hand­bikové série EHC ve fran­couzském Rosenau.

Závod v Rose­nau je považo­vaný za prestižní jarní klasiku para­cy­cling a Patrik, 14 dní před úvod­ním závo­dem svě­tového poháru prokázal vynika­jící formu a připravenost na důleži­tou před­par­a­lympi­jskou sezónu.

Úplně jsem to neplánoval.…teda vůbec, ale povedlo se mi vyhrát stylem start — cíl. Za 14 dní první svě­tový pohár a forma se zdá být dobrá!“ oko­men­to­val vítězný závod Patrik.

Skupina bik­erů v krás­ném počasí absolvo­vala poměrně náročný tří­denní tréninkový camp v kop­cov­itém okolí Prahy zakončený neděl­ním přípravným závo­dem v Městě Touškově. Na trati, kde se příští týden uskuteční závod Českého poháru zvítězil junior Jan Zat­loukal, který musel v průběhu závodu řešit drobné tech­nické následky chyby v úvod­ním kole.

Pro pátou příčku si v poměrně silně obsazené juniorské kat­e­gorii dojel další člen juniorské Dukly, Tomáš Tlamka.

58377810_2212737978811179_5103661955109879808_o20190421_162108