Jan Zatloukal čtvrtý ve finále Světového poháru!

Úřadu­jící juniorský Mistr České repub­liky Jan Zat­loukal velmi dobře zvlád­nul poslední test před Mis­tro­vstvím světa a ve finálovém závodě Svě­tového poháru v nizozem­ském Hooger­heide obsadil čtvrté místo.

 Závod­ník musel v prvním kole měnit kolo, což zna­me­nalo propad až na dvacáté místo průběžného pořadí. V násle­du­jících kolech se ale díky bezchybné jízdě dokázal pro­pra­co­vat znovu až na úplné čelo závodu a do posled­ního okruhu najížděl v osamo­cené čtyřčlenné skupině jezdců. Divácky strhu­jící závod juniorů vyústil v dra­mat­ický spurt vedoucí čtveřice, který nejlépe zvlád­nul Švý­car Dario Lillo. Jana Zat­loukala od pódiového umístění dělily centimetry.

 Jan Zat­loukal absolvo­val těsně před závo­dem v Hooger­heide náročné soustředění na Mal­lorce s Reprezen­tačním týmem horských kol s pro­gramovou úpravou v druhé části soustředění ve vztahu k blížícímu se závodu Svě­tového poháru a Mis­tro­vství světa v cyk­lokrosu. Předve­dený výkon v Hooger­heide napovídá gradu­jící formu české juniorské jed­ničky pro nedělní mis­tro­vský závod ve švý­carském Dubendorfu…

Foto: Jaroslav Svo­boda, jsphotocz@gmail.comimage001