Jarmila Machačová celkově třetí ve Světovém poháru na dráze, v TOP 10. je i Pietrula!

Další výrazný úspěch do své bohaté sbírky při­dala závod­nice pražské Dukly Jarmila Machačová, které v celkovém hod­no­cení Svě­tového poháru na dráze v sezóně 2017 / 2018 patří třetí místo v bodovacím závodě. Jarmila tak znovu potvrdila, že patří do abso­lutní svě­tové špičky a pódiovým umístěním navázala na sezónu min­u­lou, kde se jí podařilo, v celkovém hod­no­cení zvítězit.

Jarmile Machačové se daří také v olympi­jském omniu, kde jí patří celkové 11. místo na světě, což dává české reprezen­tantce velkou naději a moti­vaci pro blížící se předolympi­jské sezóny a kval­i­fikace na Olympi­jské hry v Tokiu 2020.

 

Za živ­otní úspěch je možné považo­vat 10. místo v celkovém hod­no­cení Svě­tového poháru ve stíhacím závodě na 4 000 metrů, které si po závodech v Min­sku upevnil mladičký tal­ent Dukly Praha, Nico­las Pietrula, který ještě v min­ulém roce závodil v kat­e­gorii do 23 let. Nico­las v roce 2017 hned 2x překonal národní rekord v této prestižní dis­ci­plíně a český rekord stlačil pod 4 min­uty a 25 sekund. Celkem Nico­las ponížil národní rekord ve stíhacím závodě během dvou let o více než 6 sekund, což se v his­torii nepo­dařilo nikomu z dráhových hvězd české cyklistiky.

Nico­las má para­me­try posunout český rekord hluboko pod 4 min­uty a 20 sekund“ říká o svém svěřenci trenér Milan Kadlec a dodává „je to jenom otázka času a pokud se mu to podaří, bude rázem v přímé hře o Evrop­ské i svě­tové medailové poz­ice ve stíhacím závodě“.

BrychtaJan_GP_Favorit_Brno_20170914_185659_D71_3376