Junioři Tomáš Tlamka a Jan Zatloukal v Harrachově

Junioři Tomáš Tlamka a Jan Zat­loukal  absolvo­vali v rámci přípravy a obje­mového tréninkového bloku závod NOVA Cup v Har­ra­chově, kde s přehle­dem ovládli nejenom juniorskou kat­e­gorii závodu na 50 km, ale i celkové pořadí závodu.

 Oba junioři se nyní připravují na úvod cyk­lokrosové sezóny s cílem nom­i­nace na listopadové mis­tro­vství Evropy v Itálii a závody Svě­tového poháru v Bernu a v Táboře.20190914_161502