MOOSE vyvíjí dvouvrstvé ponožky!


V roce 2008 začala spolupráce společnosti MOOSE s par­a­lympi­jským vítězem Jiřím Ježkem a Reprezen­tačním týmem hand­i­capo­vaných cyk­listů a o dva roky později se rozšířila i na Reprezen­tační tým horských kol. Do celosvě­tového pově­domí široké sportovní veře­jnosti se spolupráce dostala v roce 2012 po let­ních Olympi­jských a Par­a­lympi­jských hrách v Londýně, kde ponožky MOOSE s Jiřím Ježkem a Jaroslavem Kul­havým slav­ily tri­umf největší, olympi­jské a par­a­lympi­jské zlato.

Slav­nou fotografii Michala Čer­veného z londýn­ského okruhu, kde Jaroslav Kul­havý sjíždí kamen­nou stěnu s přímým detailem ponožky MOOSE, které byly vyv­in­uty přímo pro olympi­jský závod tehdy převzala a zveře­jnila většina svě­tových agentur.

Od té doby se naši reprezen­tanti pravidelně podílejí na vývoji ponožek MOOSE, které tes­tují, samozře­jmě v nich denně trénují a také závodí.

Reprezen­tační tým horských kol má také možnost určo­vat si design ponožky. Jirkův a Járův londýn­ský v loňském roce vys­tří­daly pruhy kopíru­jící design národ­ního dresu.

Společnost MOOSE je známá neustálým vývo­jem a zdokon­alováním svých pro­duktů, které vyrábí do celého světa.

Novinkou, kterou nyní budou testo­vat i čeští reprezen­tanti je dvou­vrstvá ponožka.

Bližší infor­mace ZDEhttps://www.hithit.com/cs/project/7267/ponozkova-naloz

Foto: Matěj Charvát

20200329_101023