Zaváhání Jana Zatloukala na startu se projevilo v cíli…

01C_0722

Zaváhání Jana Zat­loukala na startu se pro­jevilo v cíli… Deštěm zmáčené vojen­ské letiště Düben­dorf nedaleko Curychu bylo dějištěm Mis­tro­vství světa v cyk­lokrosu. Závod­níky, trenéry i fanoušky disku­to­vaná rov­ina, kterou pro­filově narušilo jenom něko­lik uměle vybu­dovaných pře­jezdů a pro­tih­lukových bar­iér se díky sou­vis­lému dešti změnila v bahenní lázně. Pro mnoho jezdců se tak pod­ceňo­vaný Düben­dorf stal jed­ním z nejtěžších závodů v kariéře …

informace o STRABAG ČP XCO 2020

image003

níže naleznete úvodní tiskovou zprávu: Nový for­mát MČR štafet horských kol i se štafe­tou žáků! Vešk­eré infor­mace o STRABAG ČP XCO 2020 dále naleznete na serveru: https://www.poharmtb.cz/ Foto: www.poharmtb.cz Prosím Vás o laskavé zveře­jnění, děkuji. Vik­tor Zaple­tal Nový for­mát MČR štafet horských kol i se štafe­tou žáků! Závod štafet horských kol vždy slibuje divácky atrak­tivní podí­vanou, která je umoc­něná mez­inárodní úspěšností českého týmu v této dis­ci­plíně. Neméně …

Jan Zatloukal čtvrtý ve finále Světového poháru!

image001

Úřadu­jící juniorský Mistr České repub­liky Jan Zat­loukal velmi dobře zvlád­nul poslední test před Mis­tro­vstvím světa a ve finálovém závodě Svě­tového poháru v nizozem­ském Hooger­heide obsadil čtvrté místo.  Závod­ník musel v prvním kole měnit kolo, což zna­me­nalo propad až na dvacáté místo průběžného pořadí. V násle­du­jících kolech se ale díky bezchybné jízdě dokázal pro­pra­co­vat znovu až na úplné čelo závodu …

tradiční šestidenní v německých Brémách Kraus, Pietrula 2.

kraus

Na tradičních šesti­den­ních v německ­ých Brémách se ve skvělé formě předvedla dvo­jice elit­ních vojáků Dukly Praha Honza Kraus a Nico­las Pietrula. V celkovém pořadí skončili na sen­za­čním druhém místě za vítěznými Němci Richter — Han­kel­mann. Poslední etapu dokonce naši borci vyhráli.   Fialové dresy oblékla naše dvo­jice Katka Kohoutková a Jama Machačová. 

Jan Zatloukal obhájil mistrovský titul a vyhrál i národní pohár!

02C_2268

Jan Zat­loukal přesvědčivě ovládl národní šam­pi­onát v cyk­lokrosu a v Uničově obhájil titul juniorského Mis­tra České repub­liky. Vítězstvím v Uničově Honza zároveň potvrdil své dom­i­nantní postavení v Českém poháru v cyk­lokrosu TOI TOI Cup 2019 a s bilancí osmi vítězství a jed­noho druhého místa získal i tuto prestižní tro­fej. Druhému juniorovi Tomášovi Tlamkovi se nepo­dařilo navázat na své nejlepší výsledky, obsadil 11. …

Jaroslav Kulhavý na závodě Brasil Ride celkově třetí místo

kulhavy

Vítězstvím v závěrečné etapě si česká dvo­jice Jaroslav Kul­havý — Matouš Ulman pojis­tila celkové třetí místo v letošním ročníku etapového závodu Brasil Ride, který je považo­vaný spolu s Cape Epic za nejtěžší na světě. Pro Járu a český tým to zna­mená pod­stat­nou porci důležitých bodů do olympi­jské kval­i­fikace a také potvrzení, že se dvo­jná­sobný olympijský …