Petr Kelemen překonal devět let starý český rekord!

Tal­en­to­vaný junior a závod­ník pražské Dukly Petr Kele­men překonal na repub­likovém šam­pi­onátu devět let starý český rekord ve stíhacím závodě na 3 kilo­m­e­try. Bratr úspěšného sprint­era a olym­pi­onika brněn­ské Dukly Pavla Kele­mena posunul české max­i­mum v prestižní dis­ci­plíně o úcty­hod­ných 5 sekund a nový národní rekord tak má nyní hod­notu 3:25,236, což je čas svě­tové úrovně.

Svěřenec trenéra Lukáše Thuna je velkou českou nadějí nejenom dráhové cyk­lis­tiky, ale také sil­niční reprezen­tace, kde je úřadu­jícím mis­trem České repub­liky v sil­ničním závodě a vicemistrem České repub­liky v časovce jed­notlivců. Petr Kele­men tak naplňuje zamýšle­nou metodiku trenérů pražské Dukly o kom­bi­naci dráhových a sil­ničních dis­ci­plín na vrcholové úrovni, podobně jako tomu je u řady hvězd součas­ného svě­tového pelotonu.

IMG-f30afe99f4b483102826cf611cb30530-V