Trenér Dukly Praha Milan Kadlec věří v lepší rok než byl ten 2017

Ve výsled­kově lepší rok, než byl ten min­ulý, věří trenér „A“ týmu mužů a zároveň Sportovní ředi­tel Dukly Praha a reprezen­tační trenér dráhařů, Milan Kadlec. Do sezony sice Dukly vstupuje bez dlou­ho­leté opory Mar­tin Bláhy, ale s něko­lika mladými jezdci, kteří jsou přís­libem do budouc­nosti a také s žen­ským kon­ti­nen­tál­ním týmem.

Jak bilan­cu­jete rok 2017?
Loňský rok je nes­nadné hod­notit. Moc top výsledků nebylo. V elitní kat­e­gorii to nebylo podle očekávání ani na sil­nici a ani na dráze. Hlavně na dráze se čekalo více na ME a MS, i když Jarmila Machačová bojo­vala o medaili. To bylo dobré, horší to bylo v madis­onu. Hodně ale potěšila hlavně juniorka Petra Ševčíková, ale jinak celkově to bylo za očekáváním. Na sil­nici jsme neměli velké ambice v elitní kat­e­gorii mužů, ale své dom­i­nantní postavení potvrdil Nico­las Pietrula, který vyhrál časovku U23 na MČR, ovšem neprosadil na ME, což byla škoda.“

Žen­ský tým jezdil první rok v poprvé v počet­nější sestavě…
Holky zcela ovládly domácí poháry,výkony byly dobré a naz­načují poten­cionál. Stříbro Lucie Hochmann a bronz Machačové v sil­ničním závodě na MČR a stříbro Machačové v časovce, bronz Kor­vasové a čtvrté místo Hochmann to jed­noz­načně potvrzují.“

Skončil Mar­tin Bláha. To je jistě oslabení. Jak jej nahradíte?
Mar­tin měl na dráze sta­bilní místo, jeho odchod je pro nás i reprezentaci ztráta, ale vzali jsme skupinku mladých. Z Prostějova přišli Matěj Štib­ingr a Mar­tin Spudil, z Favoritu Dušan Vavrek a pokračují u nás bývalí junioři Jan Rozehnal a Milan Kabrhel. Hodně věřím v rozvoj týmu U23. Věřím, že bude konkurenceschopný i na sil­ničních závodech.“

Jaké cíle si kladete do sezony 2018?
Přede­vším bych byl velmi rád, kdyby naši jezdci zvládli dobře mis­tro­vství světa na dráze za dva měsíce. Máme plno dis­ci­plín, kde se dá uspět. Machačová v bodovačce i ve scratchi je ve třech v pořadí Svě­tového poháru, dobře je na tom i v omniu. Přede­vším v bodovačce a scratchi má na to bojo­vat o přední místa. Pro jezdce U23 je pri­or­itní ME. Je potřeba pra­co­vat a jezdit po velkých závodech. Pietrula zlepšil loni český rekord o tři vteřiny a bylo by dobré, kdyby se ukázal i na MS. To by byl další motor, aby­chom na jeho zlepšení dále pra­co­v­ali a dostali jej ve stíhačce na hranu elitní desítky. Ve tři­ad­vacítce bych byl rád, kdyby se Stru­pek a Štib­ingr prosadili na sil­nici. Doufám, že budou útočit na přední příčky v poháru, Pietrula, Hochmann a Kraus zase budou tahouni v elite a snad se vrátí, po horší sezoně, na poz­ice v madis­onu z min­ulých let.“

Dukla vždy dobře pracuje s mládeží…
S mladými jsem spoko­jen velmi. Velký kus práce udělal Petr Kele­men na dráze a jeho para­me­try naz­načují, že z něj může vyrůst velký cyk­lista. Naším velkým  želízkem je Petra Ševčíková. Ale slib­nou kar­iéru mohou mít před sebou i Luboš Komínek a Matyáš Janoš, kteří jsou prvním rokem v juniorech. Tím máme poměrně  kval­itní zák­ladnu a doufám, že všichni o sobě dají patřičně znát. Loni byli dobří, letos by mohli být excelentní.“

BrychtaJan_MOM_20160825_181334_D72_3695