Úvodní časovku na Kypru vyhrál Švýcar Vogel

image-700754d4b3137cc35e46588d68f50edefa5d2a53bee03b30ed800a84e3fb9cfe-V

Úvod­ním pro­lo­gem začal na Kypru tradiční čtyře­tapový závod Sun­shine Cup. Pro­log dlouhý 3,9 kilo­metru obsa­ho­val náročné stoupání a tech­nický sjezd, který částečně vedl po úzkých uličkách Lefkary. Jako první z české výpravy nas­toupila do závodu juniorka týmu Nutrend Spe­cial­ized Rac­ing Adéla Šafářová a vedla si výborně. Česká reprezen­tan­tka zvládla trať s více jak min­u­tovým náskokem na druhou …

Bikeři zahajují olympijskou sezónu, startuje kyperský Sunshine Cup!

Czech Team Sunshine Cup

V pondělí, ve večerních hod­inách vyjede auto­bus ASC Dukly Praha s větší částí naší bikové reprezen­tace směr mni­chovské letiště. Odtud pak početná česká výprava zamíří směr Lar­naka a ve čtvrtek 25. února se naši bikeři postaví na start pop­ulárního etapového závodu kat­e­gorie SHC, Sun­shine Cup. Česká výprava pro letošní ročník Sun­shine Cupu je velmi silná: Muži Elite: Jaroslav Kul­havý, Ondřej …

Jarmila Machačová opět vítězná!

Jarmila

Vynika­jící formu před blížícím se dráhovým mis­tro­vstvím světa v Londýně znovu prokazuje dráhová cyk­listka ASC Dukla Praha Jarmila Machačová. V závodě Memo­r­ial de pista Toni Cerda na Mal­lorce dokázala zvítězit ve sratchi.  Prosa­dit se dokázala také další závod­nice Dukly Praha Lucie Hochmann, která získala bronz v bodovacím závodě. Jarmila Machačová tak potvrdila svou výkon­nost z min­ulého týdne, kdy v závodě Espaňa …

Jaroslav Kulhavý zahajuje olympijskou sezónu na Kypru!

jára

Přečtěte si zají­mavý rozhovor pořa­datelů tradičního Sun­shine Cupu s olympi­jským vítězem, Jaroslavem Kul­havým, který na Kypru zaha­jo­val všechny své dosavadní úspěšné sezóny. Jak důležité jsou pro Vás závody na Kypru Sun­shine Cup? Závody na Kypru jsou pro mě každý rok velmi důležité. Začínám tu vždy závodit po dlouhé zimní přípravě a to vždy člověk pozná, jak na tom …

Fotograf české reprezentace Michal Červený je ve finále o fotku roku!

michal cerveny_cena

Jeden z nejre­spek­to­vanějších sportovních fotografů součas­nosti, Michal Čer­vený je ve finále prestižní soutěže Pinkbike Photo of year. Z tisíců došlých fotografií se Michalova fotografie dostala až do nejužšího, 32 člen­ného finále. Až dopo­sud snímky vybírala odborná porota, nyní určí vítěze soutěže, jed­noho ze svě­tově nejsle­dovanějších cyk­li­stick­ých serverů Pinkbike.com, sami čtenáři. Michal Čer­vený fotí mimo jiné i reprezen­tační tým horských …

Talentovaný junior Richard Holec vítězný v Arizoně!

image1

Hned svůj první start mezi juniory proměnil Richard Holec (Nutrend Spe­cial­ized Rac­ing) ve vítězství. V sil­ničním závodě v Ari­zoně, Val­ley of the Sun se dokázal 15 kilo­metrů před cílem odpou­tat od počet­ného star­tovního pole a po samostat­ném úniku slavil velmi prestižní vítězství. Tradiční závod v okolí Phoenixu je důležitým nom­i­načním kritériem národ­ního juniorského týmu USA pro závody …

Jaroslav Kulhavý se připravuje na Kanárských ostrovech

image-d5fe208e04243767d1912b65b2b7fdd93cec0acd50919c3dde1f28974f67433b-V

V pořadí už třetí přípravný kepm absolvuje olympi­jský vítěz Jaroslav Kul­havý v teplém kli­matu Kanárských ostrovů. Celá letošní příprava Jaroslava Kul­havého směřuje k olympi­jským hrám v Rio de Janeiru.Dosavadní příprava našeho nejúspěšnějšího bik­era probíhá bez prob­lémů a podle zpráv ze zákulisí je Jaroslav ve vynika­jící kondici .