Jarmila Machačová je na třetím místě světového rankingu UCI!

machacova_draha

Závod­nice pražské Dukly Jarmila Machačová je v celoročním žebříčku UCI rankingu na skvělém třetím místě, a to shodně v dráhových dis­ci­plínách bodovací závod jed­notlivkyň a scratch. Vytr­valecké dis­ci­plíny s hro­mad­ným startem jsou domé­nou české závod­nice, svě­tové šampiónky z roku 2013 z Min­sku. Jarmila se nyní připravuje na první kolo svě­tového poháru, které se otevírá příští týden ve skot­ském Glasgow. …

Další dvě umístění v TOP 10 na dráhovém ME!

madison-kluci

Další dvě umístění v nejlepší evrop­ské desítce si přip­sali na své konto jezdci Dukly Praha na dráhovém Mis­tro­vství Evropy v Paříži. Ženy v pre­miérovém Madis­onu ve složení Jarmila Machačová a Lucie Hochmann vybo­jo­valy kval­itní 9. místo a mužská dvo­jice ve složení Mar­tin Bláha a Vojtěch Hačecký obsadila v rych­lém a dra­mat­ickém závodě 10. příčku. Velká grat­u­lace letí z Prahy do Dukly …

Lucie Hochmann osmá v olympijském omniu

velodrom-pariz

Velmi dobré osmé místo v olympi­jské dis­ci­plíně Omnium vybo­jo­vala na Mis­tro­vství Evropy dráhařka pražské Dukly Lucie Hochmann. Lucie tak dosáhla v Paříži na své druhé umístění v elitní evrop­ské Top 10. Zkušenému Mar­ti­novi Bláhovi se bodovací závod nevy­dařil podle před­stav a v konečném pořadí obsadil 19. příčku. Ve stíhacím závodě jed­notlivců obsadil mladičký Niko­las Pietrula 20. místo. Výsledky: Muži: Bodovací závod: Larsen (Dán.) 83 (3), 2. …

Jarmila Machačová jedenáctá ve scratchi, Jiří Hochmann má bronz

machacova

Velmi bojovný výkon předvedla ve scratchi závod­nice pražské Dukly Jarmila Machačová, která se po celý závod pohy­bo­vala ve vedoucí skupině závod­nic, snažících se o únik. V závěru ale naší reprezen­tantce chy­běly síly na závěrečný spurt a závod dokončila na 11. pozici. Velmi zkušeně si vedl ve vylučo­vacím závodě Jiří Hochmann, který napodobil a ještě vylepšil včerejší …

Lucie Hochmann 4. na ME!

lucie hochmann

Výborné umístění vybo­jo­vala závod­nice pražské Dukly Lucie Hochmann na dráhovém Mis­tro­vství Evropy v Paříži. Hned v úvodní den soutěží získala čtvrté místo ve vylučo­vacím závodě. Lucie jela od začátku velmi aktivně a navázala na své výkony z posled­ního měsíce, kdy zvítězila v závodech C1 UCI ve Vídni. Hochmann v cíli neta­jila zklamání, chtěla získat medaili, ale složení finišu­jící čtveřice bylo velice silné …

V Paříži začíná dráhové mistrovství Evropy

BrychtaJan_MOM_20160826_212552_D72_5577

Vrcholná akce z pohledu evrop­ské cyk­lis­tiky začíná ve fran­couzské metropoli Paříži. Nád­h­erný pařížský velo­drom nazý­vaný jako Chrám cyk­lis­tiky již zažil mnohé vynika­jící výkony a pevně věříme, že se k nim při­dají i naši jezdci. Pražská Dukla bude mít na mis­tro­vství Evropy v Paříži početné zas­toupení. V nom­i­naci šéftrenéra dráhové cyk­lis­tiky Milana Kadlece a trenéra stíhacích dráhových dis­ci­plín Lukáše Thuna …

Mistrovství světa v Kataru bylo pro naše jezdce poučné

uci-road-world-championships

Mis­tro­vství světa na sil­nici ve sluncem spalo­vaném Kataru nepři­neslo našim jezd­cům výraznější úspěch, ale zna­me­nalo pro ně přede­vším množství cen­ných zkušeností. V časovce juniorů obsadila  Adéla Šafářová 30. místo a Richard Holec 36. příčku. Hro­madný pád na 3 kilo­metru sil­ničního závodu a následná časová ztráta zna­me­nala konec ambicí Adély v sil­ničním závodě a 67. místo. Richard byl jako nejlepší …

Koncert a slavnostní vyhlášení Pražského MTB Poháru 2016 bude setkáním pražských cyklistů!

lidovy-dum

11.11. 2016 je ter­mín kon­certu a slavnos­t­ního večera Pražského MTB Poháru 2016 na kterém budou rozdány tro­feje s tradiční pražskou žulovou kostkou pro nejúspěšnější závod­níky v jed­notlivých kat­e­goriích Pražského MTB Poháru 2016. Budeme vás pos­tupně infor­mo­vat o připravo­vaném pro­gramu a všech zají­mavostech, ale teď přinášíme něko­lik zák­lad­ních infor­mací k připravo­vané akci: datum:      11. listopadu 2016   začátek:    18:01 hodin   kde:          Lidový dům Kbely, …

Dukla Praha bude mít na MS v Kataru 5 svých členů

trat-tt_ms-quatar

Celkem 5 členů ASC Dukla Praha a je v nom­i­naci pro sil­niční Mis­tro­vství světa v katarském Dauhá. Tal­en­to­vaní junioři, Mis­tři České repub­liky,  Adélka Šafářová a Richard Holec budou oba star­to­vat v časovce i v sil­ničním závodě a pro sil­niční závod je doplní i „dráhař“ Tomáš Čapek. V kat­e­gorii žen do 23 let se hodně očekává od Nikoly Noskové, se kterou se na …

Dráhaři Dukly Praha slavili úspěchy v Aiglu

img-20161001-wa0000

Něko­lik skvělých výsledků vybo­jo­vali naši dráhaři na mez­inárod­ních závodech Tři dny v Aigle ve Švý­carsku. V pod­niku první kat­e­gorie kalendáře UCI si body do svě­tového žebříčku přip­sali stíhači i ženy. Třetí místo získali Mar­tin Bláha a Nico­las Pietrula v madis­onu, Pietrula byl ještě osmý v omniu. Králem tří­den­ních bojů byl mladý Brit Mark Stew­art, který si …