Tréninková poradna Viktora Zapletala – Odpovědi na otázky

Další díly Tréninkové poradny trenéra Vik­tora Zaple­tala se věnují zají­mavým otázkám, které pok­lá­dají čtenáři tohoto ser­iálu. V nejbližších aktu­al­iza­cích Tréninkové poradny při­neseme odpovědi na něk­teré z nich.   Pravidelně dostávám dotazy na nejrůznější otázky týka­jící se tréninku a prob­lémy s tréninkem sou­vise­jící. Odpovídám na ně větši­nou indi­viduálně, pokud jde o osobní dotaz, který se vztahuje na určitého jezdce. V dotazech …

Dráhaři se připravují na závod Světového poháru!

20170209_095832

Elitní dráhový tým pražské Dukly se inten­zivně připravuje na Mal­lorce na závod Svě­tového poháru v kolumbi­jském Cali. Jarmilu Machačovou, Lucii Hochmann, Jiřího Hochmanna a Nico­lase Pietrulu doplňují také v indi­viduál­ním tréninkovém bloku junioři Petra Ševčíková a Matyáš Jánoš. Na Mal­lorcu se tým dráhařů znovu vrátí po závodech Svě­tového poháru, počátkem března v závěrečné přípravě před mis­tro­vství světa na dráze v Hong …

Nicolas Pietrula a Matyáš Strupek si vedli dobre na 6 days v Berline

IMG_4373

Velmi solidně si vedli mladí dráhaři z Dukly Praha, kteří se zúčast­nili čtyř­den­ního klání v rámci šesti­den­ních závodů v Berlíně. Dvo­jice závod­níků do 23 let Nico­las Pietrula a Matyáš Stru­pek zaz­namela dílčí úspěchy v bodovacím závodě, kdy dosáhli na šestou respek­tive sed­mou příčku a ve finálové jízdě (madis­onu) na 50 minut mladíci v obrovské konkurenci 10 …

Vynikající Jarmila Machačová vede seriál dráhového Světového poháru!

mcr-omnium-jarmila

Cyk­lis­tičtí experti, kteří ještě donedávna vyjadřo­vali své pochyby nad novou kon­cepcí dráhové cyk­lis­tiky v Dukle Praha, dostá­vají v těchto dnech jed­noz­nač­nou odpověď. Dráhařka pražské Dukly Jarmila Machačová vede ser­iál dráhového Svě­tového poháru a to hned ve dvou dis­ci­plínách, v bodovacím závodě a ve scratchi. V pořadí národů je pak tým žen České repub­liky na výborném druhém místě, hned za …

Kateřina Nash obsadila celkové třetí místo ve Světovém poháru v cyklokrosu!

katerina-nash-hoogerheide1

Přední česká bik­erka a členka ASC Dukla Praha Kateřina Nash obsadila celkové třetí místo v ser­iálu Svě­tového poháru v cyk­lokrosu. Rozhod­nul o tom poslední závod v nizozem­ském Hooger­heide, kde Katka dokončila závod na 7. místě. Umístění Kateřiny ale mohlo být ještě mno­hem lepší, bohužel se tři kola před cílem dostala do pádu ital­ské závod­nice Evy Lech­ner, což jí stálo …

Vítězství Machačové v Brémách

mcr-omnium-jarmila

Výborně si vedla jede­natřicetiletá Jarmila Machačová z Dukly Praha na dráhových Šesti­den­ních v Brémách v Německu. V omniu vybo­jo­vala druhé místo za domácí Annou Kanuerovou, ale přede­vším zvítězila ve scratchi. Právě tento závod byl jed­iným v kalendáři Mez­inárodní cyk­li­stické unie (UCI) jako závod první kat­e­gorie a Machačová v něm poradila mj. domácí duo Lisa Kleinová a …

Dukla Praha odjíždí do Brém s elitou i juniory

dukla_logo

Početná výprava dráhařek a dráhařů Dukly Praha odjíždí na testo­vací závody šesti­den­ních v německ­ých Brémách měsíc před třetím kolem svě­tového poháru konaného v kolumbi­jském Cali. V elitní kat­e­gorii mužů bude Duklu Praha reprezen­to­vat po sym­pat­ickém výkonu v loňském roce Jan Kraus. Mezi elit­ními ženami neb­u­dou chy­bět loni celkově druhá a třetí Jarmila Machačová s Lucií Hochmann. …

Tři medaile z MČR v cyklokrosu pro členky Dukly Praha

mcr-cyklokros-001

Všechna medailová umístění na Mis­tro­vství České repub­liky v cyk­lokrosu v Hlin­sku vybo­jo­valy členky ASC Dukla Praha. Svůj čtvrtý repub­likový titul v kar­iéře, získala zkušená Pavla Havlíková, které ale velmi sym­pat­icky konkurovaly mladičké závod­nice, dvacetiletá Nikola Nosková a teprve osm­nác­tiletá bik­erka Adéla Šafářová, pro kterou byl start v Hlin­sku vůbec prvním závo­dem v elitní kat­e­gorii žen po pře­chodu z juniorské kategorie.