Evropský pohár v cyklistice handicapovaných a Český pohár ELITE, U23_Propozice a Časový rozpis

plakat-ep

Nad­cháze­jící vík­end proběh­nou v Praze na Stra­hově dva vrcholné cyk­li­stické pod­niky. — Evrop­ský pohár v cyk­lis­tice hand­i­capo­vaných a finálový závod Českého poháru ELITE, U23. Propoz­ice k oběma závodům naleznete na propozice_ep-paracyclingcp-elite_strahov-2016 Časový rozpis naleznete na casovy-rozpis_ep-paracyclingcp-elite_strahov-2016 casovy-rozpis_ep-paracyclingcp-elite_strahov-2016 

Pražský Strahov se chystá na cyklistické finále!

opicak-vincent

Pražský Stra­hov bude i v letošním roce dějištěm výz­namné cyk­li­stické akce — Finálového závodu Evrop­ského poháru hand­i­capo­vaných cyk­listů, který ten­tokrát doplní finálový závod nejvyšší tuzem­ské soutěže v sil­niční cyk­lis­tice — Českého poháru pro kat­e­gorie Elite a U23. Spo­jení výz­namné akce sil­niční cyk­lis­tiky s vrchol­nou evrop­skou soutěží cyk­listů s hand­i­capem dává Praze, už řadu let, statut jedné z největších inte­gračních akcí mezinárodního …

Novým maskotem Evropského poháru handicapovaných cyklistů v Praze na Strahově je Opičák Vincent!

Finálový závod Evrop­ského poháru hand­i­capo­vaných cyk­listů a Finálový závod Českého poháru v sil­niční cyk­lis­tice pro kat­e­gorie Elite a U23 pořádáme v Praze na Stra­hově už příští vík­end, 1–2. října. A tohle je Vin­cent, maskot závodů na Stra­hově a domů si ho odve­zou všichni medailisté… 

Finálového závodu Pražského MTB poháru se zúčastní Ondřej Cink, Jiří Ježek i Maxíci!

14257750_1789303964680887_1404417061206979346_o

Závod­ník abso­lutní svě­tové špičky, medailista Mis­tro­vství Evropy a světa, olym­pi­onik Ondřej Cink a řada dalších českých reprezen­tantů se v neděli 25. září postaví na start finálového závodu Pražského MTB poháru ve Kbelích. Mezi závod­níky kat­e­gorie Elite pořa­datelé rozdělí částku 25 000 Kč. Vítěz získá prémii 8000 Kč, druhý v pořadí 5000 Kč a třetí 3500 Kč. Závod­níci na dalších místech …

Pražský MTB pohár v Libuši zahájil závěrečné boje o celková umístění

img_3775

Jako velmi podařený bikový den by se dal charak­ter­i­zo­vat před­poslední závod Pražského MTB poháru v Libuši v bezchybné pořa­da­tel­ské režii Karla Kubína a SK VELO Praha. Více než 210 bik­erů všech věkových i výkon­nos­t­ních kat­e­gorií se postavilo na start závodu o velmi důležité body do celkového pořadí poháru, který vyvr­cholí finálovým závo­dem už příští vík­end ve Kbelích. Tradiční libušská …

Silniční paralympijský závod zastínila smrt iránského závodníka

2016_summer_paralympics_logo-svg

Velmi smutný scénář měl sil­niční závod kat­e­gorií C4 a C5 na par­a­lympi­jských hrách v Riu. Na okruhu, který až na závěrečné stoupání, byl totožný s okruhem olympi­jského závodu, po těžkém pádu v úvod­ním sjezdu sekce Gru­mari loop a násled­ném infarktu po převozu do nemoc­nice zemřel irán­ský jezdec Bah­man Gol­barnezhad. Závod, na okruhu, který olym­pi­onici i par­a­lym­pi­onici označili …

Jiří Ježek deváty v časovce jednotlivců v Riu

062

Středa byla na par­a­lympi­jských hrách v Riu vyhrazená pro sil­niční časovku jed­notlivých kat­e­gorií hand­i­capo­vaných cyk­listů. Obhájci par­a­lympi­jského zlata Jiřímu Ježkovi patří 9. příčka a Jiřímu Bouškovi poz­ice 10. Průběh závodu kat­e­gorie C4 byl nes­mírně vyrov­naný, Jiřího Ježka od čtvrté poz­ice dělilo pouze 40 sekund. Zají­mavostí je, že v kat­e­gorii C4 mužů vybo­jo­val Slovák Josef Metelka zlato a bronz patří jeho …