Na MČR 2016 Jarmila Machačová druhá v časovce!

2834

V Hodoníně se dnes roz­jel pro­gram Mis­tro­vství České a Sloven­ské repub­liky v sil­niční cyk­lis­tice a na pro­gramu byly časovky jed­notlivců. V závodě žen nas­toupila ke startu časovky Jarmila Machačová min­utu před obhájkyní tit­ulu Mar­ti­nou Sáblíkovou. Jarmila jela celý závod výborně a nes­tačila pouze na Sáblíkovou, které podlehla o 1:09 min. Třetí skončila další Duk­lačka Lucie Hochmann. V dopoledním …

Bláha vyhrál 500+1 kolo

Blaha 500

Po prvním dnu a dvou odjetých etapách na brněn­ském velo­dromu v mez­inárod­ních závodech 500+1 kolo byl Mar­tin Bláha z Dukly Praha až na čtvrtém místě. Ve třech zbý­va­jících částech pod­niku si ale vedl výborně a nakonec nejtěs­nějším rozdílem jed­iného bodu prestižní pod­nik vyhrál. V těs­ném závěsu za ním skončil pol­ský jezdec z české stáje SKC Tufo …

Dvě pódiová umístění na SP La Bresse — Kateřina Nash 4.a Jaroslav Kulhavý 5.

kulhavý

V idylickém městečku La Bresse v severový­chodní Francii pokračo­val již třetí závod Svě­tového poháru horských kol. Místní okruh, který má doslova pár kilo­metrů za barákem domácí Julien Absa­lon (BMC), patří mezi nejvíce tech­nické okruhy ser­iálu. Navíc atrak­tiv­itě závodu přis­pěla včere­jší noční bouře, která se přehnala La Bresse a zapříčinila tak k rozbah­nění tratě. Souboj Fran­cie – tak by …

SP La Bresse: Czeczinkarová 5., Průdková 11.!

labresse005

Vydařeně pro české barvy začal další díl Svě­tového poháru horských kol ve fran­couzském La Bresse, když obě české zás­tup­kyně v kat­e­gorii do 23 let zajely své nejlepší letošní výsledky. Výborné páté místo obsadila Jana Czeczinkarová, když vylepšila své šesté místo z min­ulého týdne z německ­ého Alb­stadtu. Ste­jně kval­itně si v silné konkurenci vedla i Barbora Průdková, …

Česká republika získala místo na OH v závodě žen!

165799_8-LG-SD

Mez­inárodní cyk­li­stická unie (UCI) dnes zveře­jnila další infor­mace o kval­i­fikačních místech pro Olympi­jské hry v Rio de Janeiru a pro české barvy jsou zprávy velice potěšu­jící. K české radosti přis­pěla pořa­da­tel­ská země – Brazílie, která nevyužije svého jed­iného aloko­vaného místa. Díky tomu při­padá možnost startu na první zemi v pořadí žebříčku a to Českou repub­liku. Můžeme se …

Na OH v Riu pojedou 3 čeští bikeři, ženy na postupové místo nedosáhly

165799_8-LG-SD

K úterý 24. května 2016 byl uza­vřen olympi­jský žebříček národů, který určuje star­tovní místa na Olympi­jský hrách 2016 v Rio de Janeiru. Muži si vyjeli max­imální kvótu tří jezdců, ale ženy bohužel skončily na prvním nepos­tupovém místě a na olympi­jský závod se nepodí­vají. „Chtěl bych poděko­vat celému týmu, všem závod­nicím a závod­níkům, kteří body po celou dobu …

Šestice žen a juniorek z Dukly Praha se již velmi těší na Český pohár na dráze v Prostějově

20160524_120709

Před Českým pohárem v dráhových dis­ci­plínách v Prostějově se cítí šes­tice žen a juniorek z Dukly Praha v dobré kondici, kterou prokázaly v závěrečném přípravném tréninku v Praze — Motole. Jarmila Machačová, Lucie Hochmann, Eva Planičková, Barbora Džeren­gová, Eva Jiroušková a Anna Drdová si vedly přede­vším ve stíhacích úsecích výtečně a dokázaly zdolat velkou porci intenzivních …

Lucie Hochmann vyhrála ČP v Žirovnici

Dagmar Hejhalova

Další díl Českého poháru mládeže a žen na sil­nici, který se jel jako závod O pohár Hotelu Arta­ban, XVII. ročník Mem­o­riálu Jiřího Hudínka, vyhrála mezi ženami Lucie Hochmann z Dukla Praha. Ve shod­ném čase jako ona dojely ještě druhá Nikola Nosková (KC Koop­er­a­tiva SG Jablonec n.N.) a Jarmila Machačová (Dukla Praha). Závod­níkům Dukly Praha se dařilo …