Berlín …leden

✨

Peťa Ševčíková s Kačkou Kohoutkovou září jako hvězdy na velo­dromu v Berlíně na tradičních Six days, nejvyšších závodech UCI. Peťa Ševčíková vyhrála­bodovací závod jed­notlivkyň a v elitě zaz­na­me­nala jeden z živ­ot­ních úspěchů . Kačka Kohoutková skončila desátá. Společně obě Duk­lačky obsadily druhé místo v madis­onu a další druhé místo ziskaly v …

Polsko, Pruszkow… leden 2023

🥉

Kiki Burlová bere na Grand prix Poland bronz ve scratchi žen na 10 km. Kiki sólo ujela pelo­tonu, ze kterého nas­toupila s odstu­pem dvo­jice Polka Pikulík a Fran­couzka Labas­tugue. Všechny závod­nice se spo­jily a i přes ataky domácích získaly okruh náskoku . Verča Bar­toníková zaspur­to­vala v pelo­tonu na 7.mistě , ste­jného umístění …

Bradáč osmý v mistrovském omniu prosinec 2022

Bradáč v balíku (1)

Junior Adam Bradáč z Dukly Praha skončil osmý při mis­tro­vství repub­liky v omniu, které se uskutečnilo na dráze v Praze Motole. „Jeho umístění zhruba odpovídá real­itě a aktuální výkon­nosti. Touto akcí pro nás skončila série podz­im­ních dráhových závodů a teď máme zhruba tři a půl měsíce na přípravu na hlavní část sezony, která pro nás odstar­tuje kon­cem března,“ uvedl …

Dukla Praha v nové struktuře a s kontinentálním týmem žen

image003

Dukla Praha v nové struk­tuře a s kon­ti­nen­tál­ním týmem žen Jednu z nejúspěšnějších sezón v his­torii Armád­ního cen­tra vrcholového sportu mají za sebou cyk­listé pražské Dukly, kteří pro Českou repub­liku dokázali vybo­jo­vat celkem 9 cen­ných kovů z vrchol­ných akcí v podobě mis­tro­vství světa a Evropy. Cen­trum se v tomto roce pyšní třemi držiteli duhových dresů mis­trů světa, kterými …

ČP v Praze Motole prosinec 2022

🎯

Co mistr, to vítězství… Úřadu­jící národní šampióni dnes tri­um­fo­vali ve svých dis­ci­plínách při ČP v Praze Motole. Honza Voneš vyhrál scratch mužů na 15 km , spolu s Denisem Rugo­v­acem pak madi­son na 30 km . Peťa Ševčíková zvítězila ve dvouden­ním omniu žen , spolu s Káťou Kohoutkovou pak vyhráli madi­son . V juniorkach …

Maxbike Mistrovství Planety 2022

🚴‍♀️

Peťa Ševčíková se oblékla na Maxbike Mis­tro­vství Plan­ety 2022 do dresu mis­tryně ČR , když zvítězila před Veronikou Jaborníkovou z Dukly Brno a další naší závod­nicí Kačkou Kohoutkovou. Ta tri­um­fo­vala v pohárovém omniu . Foto: Jan Brychta Photo / svetcyklistiky.cz 

1. ročníkem Memoriálu Cyrila Schejbala

🏆

Ohléd­nutí za 1. ročníkem Mem­o­riálu Cyrila Schejbala objek­tivem Honzy Brychty. Závod vyhrál náš Honza Voneš a v tento “plan­etární” večer při­dal již druhý titul mis­tra ČR. Jméno Honzy bude vyryto jako první na putovní pohár závodu. Druhý skončil další Duk­lák Milan Kadlec a třetí Favoriťák Adam Křenek. foto: Jan Brychta Photo / svetcyklistiky.cz 1. ročník Mem­o­riálu Cyrila …

Rok 21

🤗

Rok 21 při­nesl Dukle Praha titul Mis­tra Evropy díky Milanovi Kadle­covi. Tim více se těšíme na sezónu 22, pro­tože nejenom “malej” Míla má z Duk­laků na to, aby zabo­jo­val o duho­vané tričko… Mem­o­riál Jirky Zelenky tradičně již po 14té. Vzpomínka tradičně jako hoke­jový zápas, který se stal letos kořistí týmu světlé poloviny Duk­láků. Čest památce nezapomenutelného …

MČR a Maxbike Mistrovství Planety 2021

🥇

Milan Kadlec potvrdil roli favorita mis­tro­vského závodu v olympi­jském omniu a získává pro Duklu Praha titul Mis­tra České repub­liky Peťa Ševčíková , Jarmila Machačová a Kačka Kohoutková, tedy 3x DUKLA PRAHA je pořadí elitní kat­e­gorie žen Mis­tro­vství repub­liky v olympi­jském omniu I v elitní kat­e­gorii mužů má DUKLA Praha Mis­tra Novým českým šam­pi­onem v …