Jahoda vyhrál v Rosenau, Zatloukal v Městě Touškově!

58377810_2212737978811179_5103661955109879808_o

Bohatý tréninkový a závodní pro­gram absolvo­vali v průběhu svátečních dní jezdci ASC Dukla Praha. Hand­biker Patrik Jahoda patřící mezi součas­nou abso­lutní svě­tovou špičku kat­e­gorie H1 dokázal vyhrát závod evrop­ské hand­bikové série EHC ve fran­couzském Rose­nau. Závod v Rose­nau je považo­vaný za prestižní jarní klasiku para­cy­cling a Patrik, 14 dní před úvod­ním závo­dem svě­tového poháru prokázal vynika­jící formu a …

3. závod ČP 2019 v Kyjově

ženy Kyjov

Třetí závod Českého poháru 2019 elitní kat­e­gorie žen, kritérium v Kyjově, vyhrála Duk­lačka Jarmila Machačová, úřadu­jící národní mis­tryně na sil­nici. Mezi juniorkami zvítězila její týmová parťačka Kristýna Burlová, která drží nepo­razitel­nost v Českém poháru a jako jed­iná z juniorek se prosadila v bodovací tab­ulce mezi ženami. Na stupně vítězů doplnila Jarmilu Machačovou druhá pražská vojanda Tereza Neumanová. …

Grand Prix NWS v Plzni

kelemen

Giant liga v roce 2019 odstar­to­vala tradičně v Plzni na Lopatárně a první závod nesl jméno Grand Prix NWS. Duk­láci obsadili stupně vítězů v mužích, ženách i juniorech. V elitní kat­e­gorii se před­stavil Petr Kele­men v takřka domácím prostředí, když si na jeden týden odskočil ze stáže v UCI cen­tru v Aigle, a před reprezentačním …

Přichází generace dráhových talentů, říká trenér juniorů a U23 Dukly Praha, Lukáš Thun.

lukas Thun

Dráhaři Dukly Praha před­stavují českou zák­ladnu pro dráhové vytr­val­ostní dis­ci­plíny. Trenér Milan Kadlec má na starosti přede­vším jezdce elitní kat­e­gorie, ale úzce spolupracuje s Lukášem Thunem, který své úsilí směřuje přede­vším na kat­e­gorie závod­níků junior  a U23 ze kterých by měli vyrůst nás­tupci Kadlece, Bláhy, Hačeck­ého a dalších. I to byl důvod, proč jsme Lukášovi Thunovi  položili …

Dukla Praha – základ silniční ženské cyklistiky

BrychtaJan_MR_MCR_MSR_Karlovy_Vary_20180621_133642_DSC_5817

Před letošní sezó­nou Dukla Praha oznámila, že bude zaštiťo­vat jed­iný žen­ský tým se statutem kon­ti­nen­tál­ního týmu UCI u nás. Celkem jedenáct jmen čítala jeho soupiska, zák­ladna žen­ské cyk­lis­tiky ale v Dukle sahá daleko hlouběji. Mis­tro­vský titul v sil­ničním závodě v žákyních, kade­tkách, juniorkách i ženách, tři další v indi­viduál­ních časovkách. Sedm z jedenácti tit­ulů na sil­nici, které se letos napříč …