Dukla Praha má kontinentální tým žen!

BrychtaJan_CP_Plzen_20170930_150358_D72_3512

Cyk­li­stický tým žen Dukly Praha bude mít v sezóně 2018 statut sil­ničního kon­ti­nen­tál­ního týmu UCI. Děje se tak poprvé v his­torii České repub­liky a z pohledu sil­niční cyk­lis­tiky žen jde o výz­namný krok. „Vybu­dování sil­ničního, kon­ti­nen­tál­ního týmu žen v České repub­lice má hned něko­lik výz­namů. Přede­vším bychom se chtěli pokusit získat na závodech odpoví­da­jící mez­inárodní úrovně dostatečné množství bodů pro olympijskou …

Jarmila Machačová třetí v Rotterdamu

mcr-omnium-jarmila

Třetí místo v bodovacím závodě vybo­jo­vala Jarmila Machačová z Dukly Praha na dráhových závodech 1. kat­e­gorie UCI v holand­ském Rot­ter­damu. Velmi dobře si vedla také další závod­nice pražské Dukly, mladá a tal­en­to­vaná Kateřina Kohoutková, která ve scratchi získala osmé místo a tím i sou­vise­jící cenné body do rankingu UCI. Zes­daagse 2018, Rot­ter­dam (NED), UCI clas. 1, 05. — 07. 01. …

Dukla Praha kontinentálním týmem v roce 2018

BrychtaJan_MR_Ziar_nad_Hronom_20170623_152656_D71_7259

Cyk­li­stický oddíl armád­ního sportovního cen­tra je neod­mys­litelně spjat s dráhovou cyk­lis­tikou a sil­niční cyk­lis­tikou. V letošním roce bude navíc opět vlast­nit licenci kon­ti­nen­tál­ního sil­ničního týmu. Pražské „Duk­láky“ tedy budeme v letošním roce opět vídat nejen na českých sil­nicích. Přesto, že se v Dukle zaměřují na výchovu tal­entů v dráhové cyk­lis­tice, vzešlo z Dukly i něko­lik úspěšných sil­ničářů. V posled­ních letech to byl například …

Trenér Dukly Praha Milan Kadlec věří v lepší rok než byl ten 2017

BrychtaJan_MOM_20160825_181334_D72_3695

Ve výsled­kově lepší rok, než byl ten min­ulý, věří trenér „A“ týmu mužů a zároveň Sportovní ředi­tel Dukly Praha a reprezen­tační trenér dráhařů, Milan Kadlec. Do sezony sice Dukly vstupuje bez dlou­ho­leté opory Mar­tin Bláhy, ale s něko­lika mladými jezdci, kteří jsou přís­libem do budouc­nosti a také s žen­ským kon­ti­nen­tál­ním týmem. Jak bilan­cu­jete rok 2017? „Loňský rok je nesnadné …

Výborná Jarmila Machačová v Grenchenu

IMG-46d6cfd95a4aa4b85a1b864107d420b3-V

Výborně si vede závod­nice pražské Dukly Jarmila Machačová na dráhových závodech ve švý­carském Grenchenu. Ve středeční bodovačce obsadila 2.místo, 3. skončila ve vylučo­vacím závodě a 4.místo vybo­jo­vala ve scatchi. Výsledky závodu UCI C1 naleznete ZDE 

Dukla Praha má všechny tituly v olympijském omniu!

20171216_184102

Čtyři starty, čtyři tit­uly Mis­trů České repub­liky na dráze v olympi­jském omniu, to je bilance jezdců Dukly Praha v kat­e­goriích juniorka, junior, ženy Elite a muži Elite. V motol­ské hale zvládli učeb­ni­covým způ­sobem role favoritů: Petra Ševčíková, Petr Kele­men, Jarmila Machačová a Nico­las Pietrula a všichni se po celý další rok budou pyšnit prestižním dresem národ­ních mis­trů. „Podařilo se nám plnit …

3x vítězný Petr Kelemen!

kelemen

Tři výhry vybo­jo­val tal­en­to­vaný junior Petr Kele­men z Dukly Praha v dalším dílu Českého poháru mládeže v dráhové cyk­lis­tice. V Praze Motole nenašel pře­možitele v omniu, vylučo­vacím závodě, který byl zároveň domácím šam­pi­onátem a třetí prven­ství při­dal v bodovacím závodě dvo­jic spolu. Výborně si vedli ale také další člen­ové týmu Dukla Praha Výsledky: Kadeti: Bodovací závod dvo­jic: 1. Papík, Toul …

Petra Ševčíková, velký talent české cyklistiky

image-0-02-04-6cce37093c15862a4490cc916c9aa33e068e5fff4a14fcc0c3fb272ba95fe061-V

Je jí teprve sedm­náct, ale pochlu­bit se může již sluš­nou řád­kou dobrých výsledků. Tím největším je rozhodně stříbro z letošního mis­tro­vství Evropy ve scr­tachi v por­tu­gal­ské Anadii. Na mis­tro­vství světa v Mon­tichiati byla osmá v keir­inu, ve scratchi pat­náctá, v Anadii navíc osmá s Bar­barou Džeren­govou v madis­onu. Na evrop­ském sil­ničním šam­pi­onátu zmařil její naděje …

V úvodním SP Jarmila Machačová 8. v olympijském omniu!

BrychtaJan_GP_Favorit_Brno_20170914_185841_D71_3382

Zatím nejlepší umístění v novém složení olympi­jského omnia na vrcholné svě­tové akci zaz­na­me­nala dráhařka Dukly Praha Jarmila Machachačová, která dokončila úvodní závod svě­tového poháru v pol­ském Pruszkówě na výborném 8. místě. Velmi dobře si vedl také týmový kolega Jarmily, mladý Nico­las Pietrula, který obsadil v bodovacím závodě 12. místo. Výsledky: Muži: Bodovací závod: 1. Panasenko (Kaz.) 42, 2. Volikakis (Řec.) 27, 3. …