Machačová a Pietrula v TOP 10. na SP

BrychtaJan_GP_Favorit_Brno_20170914_175007_D71_3309

Velmi dobře si vedou dráhaři pražské Dukly, Jarmila Machačová a Nico­las Pietrula v závodě Svě­tového poháru na dráze v běloruském Min­sku. Hned v úvodní den soutěží vybo­jo­vala Jarmila Machačová sedmé místo v bodovacím závodě a do elitní desítky se ještě dostal stíhač Nico­las Pietrula, který ve stíhacím závodu na 4 km zajel čas 4:26,403.  Oba tak znovu potvrzují dlouhodobě …

Tréninková poradna trenéra Viktora Zapletala –Cyklistika a hamburger?!

Přinášíme vám další díl Tréninkové poradny trenéra Vik­tora Zaple­tala, ten­tokrát na téma: Cyk­lis­tika a ham­burger?! Jaké je stravování těch nejlepších cyk­listů světa je velmi čas­tou otázkou která vás zajímá. Není divu, indi­viduálně správně posklá­daný jídel­níček skutečně hraje výz­nam­nou roli v tréninkovém a závod­ním pro­cesu a svět výkon­nos­t­ního sportu věnuje výživě ste­j­nou pozornost jako napřík­lad tréninku, regen­eraci, tech­nice, fyziologii …

V Brémách úspěšné ženy Dukly Praha v medisonu

BrychtaJan_CP_Plzen_20170930_150358_D72_3512

Na dráhovém mítinku v Brémách si velmi dobře vedly mladé české dráhové reprezen­tan­tky Kateřina Kohoutková a Tereza Neu­manová v dis­ci­plíně madi­son, která se jela v rámci mez­inárod­ních šesti­den­ních závodů v Brémách. Závod­nice Dukly Praha v něm skončily na pátém místě a získaly po ČR 140 bodů do hod­no­cení svě­tového žebříčku v této dis­ci­plíně. Ve sprintu skončil …

Čeští junioři vítězní v Brémách!

IMG-6886f53dead517d9584cc336f59d325d-V

Výtečně vstoupili do dráhových závodů v Brémách čeští junioři v madis­onu. Petr Kele­men z Dukly Praha s Janem Voneš (Favorit Brno) vyhráli první etapu šesti­den­ních závodů. Petra Ševčíková z Dukly Praha zase nenašla pře­možitelku ve scratchi na pod­niku v nizozem­ském Apel­doornu. V Brémách uspěla i Jarmila Machačová, v závodu první kat­e­gorie kalendář UCI skončila v omniu …

Ženy Dukly Praha chtějí vytvořit úspěšný tým, říká Jaromír Friede

tym žen Dukla

Od 1. ledna letošního roku má česká žen­ská cyk­lis­tika pro­fe­sionální kon­ti­nen­tální tým Team Dukla Praha. Jeho trenérem je spolu s Milanem Kadle­cem i Jaromír Friede, kterému jsme položili něko­lik otázek. Jak k tomu došlo? „V loňském roce jsme poprvé půso­bili jako tým a mys­lím, že jsme udělali velký a dobrý kus práce. Proto jsme se dohodli, že bychom se …

Dukla Praha má kontinentální tým žen!

BrychtaJan_CP_Plzen_20170930_150358_D72_3512

Cyk­li­stický tým žen Dukly Praha bude mít v sezóně 2018 statut sil­ničního kon­ti­nen­tál­ního týmu UCI. Děje se tak poprvé v his­torii České repub­liky a z pohledu sil­niční cyk­lis­tiky žen jde o výz­namný krok. „Vybu­dování sil­ničního, kon­ti­nen­tál­ního týmu žen v České repub­lice má hned něko­lik výz­namů. Přede­vším bychom se chtěli pokusit získat na závodech odpoví­da­jící mez­inárodní úrovně dostatečné množství bodů pro olympijskou …

Jarmila Machačová třetí v Rotterdamu

mcr-omnium-jarmila

Třetí místo v bodovacím závodě vybo­jo­vala Jarmila Machačová z Dukly Praha na dráhových závodech 1. kat­e­gorie UCI v holand­ském Rot­ter­damu. Velmi dobře si vedla také další závod­nice pražské Dukly, mladá a tal­en­to­vaná Kateřina Kohoutková, která ve scratchi získala osmé místo a tím i sou­vise­jící cenné body do rankingu UCI. Zes­daagse 2018, Rot­ter­dam (NED), UCI clas. 1, 05. — 07. 01. …

Dukla Praha kontinentálním týmem v roce 2018

BrychtaJan_MR_Ziar_nad_Hronom_20170623_152656_D71_7259

Cyk­li­stický oddíl armád­ního sportovního cen­tra je neod­mys­litelně spjat s dráhovou cyk­lis­tikou a sil­niční cyk­lis­tikou. V letošním roce bude navíc opět vlast­nit licenci kon­ti­nen­tál­ního sil­ničního týmu. Pražské „Duk­láky“ tedy budeme v letošním roce opět vídat nejen na českých sil­nicích. Přesto, že se v Dukle zaměřují na výchovu tal­entů v dráhové cyk­lis­tice, vzešlo z Dukly i něko­lik úspěšných sil­ničářů. V posled­ních letech to byl například …

Trenér Dukly Praha Milan Kadlec věří v lepší rok než byl ten 2017

BrychtaJan_MOM_20160825_181334_D72_3695

Ve výsled­kově lepší rok, než byl ten min­ulý, věří trenér „A“ týmu mužů a zároveň Sportovní ředi­tel Dukly Praha a reprezen­tační trenér dráhařů, Milan Kadlec. Do sezony sice Dukly vstupuje bez dlou­ho­leté opory Mar­tin Bláhy, ale s něko­lika mladými jezdci, kteří jsou přís­libem do budouc­nosti a také s žen­ským kon­ti­nen­tál­ním týmem. Jak bilan­cu­jete rok 2017? „Loňský rok je nesnadné …

Výborná Jarmila Machačová v Grenchenu

IMG-46d6cfd95a4aa4b85a1b864107d420b3-V

Výborně si vede závod­nice pražské Dukly Jarmila Machačová na dráhových závodech ve švý­carském Grenchenu. Ve středeční bodovačce obsadila 2.místo, 3. skončila ve vylučo­vacím závodě a 4.místo vybo­jo­vala ve scatchi. Výsledky závodu UCI C1 naleznete ZDE