Giant ligy v Plzni

ježek

V Plzni se při GP Duratec rozloučily naše vojandy s Giant ligou 2019 pódiem. Katka Kohoutková zaspur­to­vala druhá a Kiki Burlová třetí. Z vítězství se radovala Pavla Havlíková z KC Jablonec nad Nisou. Před­poslední díl Giant ligy v Plzni byl skvělým před­stavením Dukly. Mezi muži tri­um­fo­val v dra­mat­ickém závěru Petr Kele­men, třetí skončil Honza Kraus. Mezi …

Čeští reprezentanti na MS v kanadském Mt. Sainte Anne

mtb

Čeští reprezen­tanti v olympi­jském cross coun­try horských kol a člen­ové cen­tra ASC Dukla Praha byli úspěšní na MS v kanad­ském Mt. Sainte Anne. Ondřej Cink vybo­jo­val v elit­ním závodě mužů 6. místo, junior Jan Zat­loukal obsadil 10. pozici, Tereza Sásková a Jana Czeczinkarová dokončily závod na 16. resp. 20. příčce a 20. místo náleží i …

Junioři Tomáš Tlamka a Jan Zatloukal v Harrachově

20190914_161502

Junioři Tomáš Tlamka a Jan Zat­loukal  absolvo­vali v rámci přípravy a obje­mového tréninkového bloku závod NOVA Cup v Har­ra­chově, kde s přehle­dem ovládli nejenom juniorskou kat­e­gorii závodu na 50 km, ale i celkové pořadí závodu.  Oba junioři se nyní připravují na úvod cyk­lokrosové sezóny s cílem nom­i­nace na listopadové mis­tro­vství Evropy v Itálii a závody Svě­tového poháru v Bernu a v Táboře.

Patrik Jahoda 2x4 na MS!

jahoda

Dvě nepop­ulární čtvrtá místa z časovky a sil­ničního závodu si přiváží z nizozem­ského Emmenu hand­biker Patrik Jahoda. Patrikovi se bohužel nepo­dařilo opako­vat meda­jlové umístění z posled­ního závodu Svě­tového poháru, nicméně náš nejlepší hand­biker součas­nosti znovu prokázal pří­tom­nost v abso­lutní svě­tové špičce a jeho výkony jsou velikým přís­libem pro Par­a­lympi­jské hry v Tokiu 2020. 

Na prestižním 20. ročníku Memoriálu Otmara Malečka v Prostějově

pietrula

Na prestižním 20. ročníku Mem­o­riálu Otmara Malečka v Prostějově, závodu UCI nejvyšší kat­e­gorie, tri­um­fo­val v bodovacím závodě elit­ních mužů Nico­las Pietrula. Nico­las si vyšlápl na celé star­tovní pole včetně čtyřná­sob­ného mis­tra světa Mor­gana Kneiskyho z Fran­cie, který skončil druhý. Třetí skončil Raman Ramanau z Běloruska. 

Na závodech nejvyšší kategorie UCI ve slovenském Prešově

69448510_2412042835538536_9070224944872292352_n

Na závodech nejvyšší kat­e­gorie UCI ve sloven­ském Prešově získala Katka Kohoutková cenný bronz v bodovacím závodě elit­ních žen, Nico­las Pietrula ve ste­jné dis­ci­plině mužů bral dokonce stříbro. V madis­onu mužů byli Ondra Ven­dol­ský s Nico­lasem Pietru­lou sedmí, mezi ženami Katka Kohoutková s Lucií Hochmann čtvrté a Jarmila Machačová s Petrou Ševčíkovou šesté. 

Bikeři úspěšní na MS MTB!

69408023_2412520075490812_2500937741106151424_o

Čeští reprezen­tanti v olympi­jském cross coun­try horských kol a člen­ové cen­tra ASC Dukla Praha byli úspěšní na MS v kanad­ském Mt. Sainte Anne. Ondřej Cink vybo­jo­val v elit­ním závodě mužů 8. místo, junior Jan Zat­loukal obsadil 10. pozici, Tereza Sásková a Jana Czeczinkarová dokončily závod na 16. resp. 20. příčce a 20. místo náleží i …