Pořádáme

V roce 2022 budeme pořá­dat nebo spolupořá­dat násle­du­jící akce:

  Mis­tro­vství Plan­ety, Praha — Motol

  • prosinec 2022
  • MČR na dráze žáci, žákyně, kadeti, kade­tky, junioři, juniorky, muži a ženy Elite