Pořádáme

V roce 2016 budeme pořá­dat nebo spolupořá­dat násle­du­jící akce:

1.  Český pohár MTB Praha Řepy, C1 UCI

 • 9. – 10. duben 2016, Praha Řepy
 • nom­i­nační závod pro OH závod XCO v Rio de Janeiro

2.  Pražský MTB pohár 2016

 • závody pro všechny věkové a výkon­nos­tní kat­e­gorie cyk­listů včetně hand­i­capo­vaných cyklistů
 • Ter­míny závodů Pražského MTB poháru 2016:
  • 1. sob­ota 26. března      ZLIČÍN
  • 2. neděle 15. května       KBELY
  • 3. neděle   5. června       BECKOV
  • 4. neděle 18. září LIBUŠ
  • 5. neděle 25. září KBELY
  • 6. pátek   11. listopadu   SOKOLOVNA KBELY – slavnos­tní vyh­lášení výsledků a koncert 

 3. Finále EP hand­i­capo­vaných cyk­listů C1 UCI a Finále ČP Elite na silnici

 • 1. – 2. říjen 2016, Praha Strahov
 • výz­namná inte­grační akce mez­inárod­ního formátu

4.  Mis­tro­vství Plan­ety, Praha — Motol

 • 18 – 20. prosinec 2015
 • MČR na dráze žáci, žákyně, kadeti, kade­tky, junioři, juniorky, muži a ženy Elite
 • MČR hand­i­capo­vaných cyk­listů na dráze