Kontakty

Adresa: Pod Juliskou 1, 160 44 Praha 6 – Dejvice
tel.: 973 203 826
mob.: 724 048 857
fax: 233 322 375
e-mail: info@duklacycling.cz
web: www.duklacycling.cz

Vedoucí trenér: Mgr. Vik­tor Zapletal
Tajem­ník: PaeDr. Milan Voře­chovský, Mgr. Jarka Krakovičová
Sportovní ředi­tel: Milan Kadlec

Trenéři:
PhDr. Lukáš Thun,
Milan Kadlec
Josef Kratina
Petr Hejhal
Mar­tin Hačecký
Lukáš Tamme

Fyzioter­apeut: Michal Mráček, Mgr. Petr Vlášek

Lékařské zabezpečení: MUDr. Robert Válka, prof. MUDr. Jan Štulík, Csc., as. MUDr. Jan Kryl, PhDr. Emil Bolek

Servis­mani: ing. Fran­tišek Menger, Václav Procházka, Bc.Tomáš Dvořák