Olympijský svět sleduje Jaroslava Kulhavého v přípravě na Rio de Janeiro 2016

Nejenom tuzem­ské, ale i zahraniční média věnují velký pros­tor sle­dování přípravy olympi­jských favoritů na olympi­jský závod v Riu de Janeiru 2016. Podíve­jte se na zají­mavý článek při­b­ližu­jící aktuální přípravu jed­noho z favoritů olympi­jského závodu v Riu – olympi­jského vítěze z Londýna, Jaroslava Kul­havého: http://assets.olympic.org/fortherecord/i16/road-to-rio.html

Dráhaři Dukly ovládli velodrom v Barceloně!

Závod­níci pražské a brněn­ské Dukly se před­stavili ve skvělé formě na olympi­jském velo­dromu ve španěl­ské Barceloně při mez­inárod­ním utkání první kat­e­gorie UCI Mem­o­riálu Miquela Pobleta. Pětice dráhářů Jarmila Machačová, Lucie Hochmann (obě Dukla Praha), Robin Wag­ner, David Sojka a Jiří Fanta (Dukla Brno) vybo­jo­vala celkem tři vítězství a další tři cenné kovy. Dva tri­umfy ukořis­tila Jarmila Machačová, …