Na Mallorce se společně připravují naši nejúspěšnější cyklisté

Početná výprava našich před­ních cyk­listů odces­to­vala k úvod­nímu zim­nímu tréninkovému campu na Mallorcu.

Jezdce tréninkové skupiny Vik­tora Zaple­tala, olympi­jského vítěze Jaroslava Kul­havého a par­a­lympi­jského vítěze Jiřího Ježka doplňují další reprezen­tanti, Jan Škar­nitzl, Matouš Ulman a také mladí tal­en­to­vaní závod­níci, Barbora Průd­ková, Adélka Šafářová, Jan Vastl a Matěj Průdek.

Už něko­lik let pořádáme tréninkové campy mé skupiny tak, aby se jich mohli účast­nit naši nejúspěšnější jezdci společně s mladými, tal­en­to­vanými závod­níky. Zkušenosti, které od svě­tových cyk­li­stick­ých osob­ností typu Járy či Jirky Ježka dostá­vají jsou nedocen­itelné“ při­b­ližuje dlouhodobou tréninkovou ideu trenér Vik­tor Zaple­tal a dodává, „díky pražské Dukle mají jezdci na Mal­lorce zajištené odpoví­da­jící pohodlí, včetně regen­er­ace. Před­pok­ládám, že skupina absolvuje během 13 den­ního soustředění tři tréninkové bloky zaměřené přede­vším na rozvoj obecné vytr­val­osti. Tým je v pořádku, Jára absolvo­val před odjez­dem zátěžové testy s dok­torem Bolkem a vypadá velmi dobře, s nach­lazením trochu bojo­val Jirka Ježek, ale už by měl být také v pořádku a absolvo­vat zamýšlený tréninkový cyk­lus bez omezení“. 

Další tréninkový camp má skupina napláno­vaný v led­novém termínu.

20140124_114001-1

20140124_P1240775