Olympijský svět sleduje Jaroslava Kulhavého v přípravě na Rio de Janeiro 2016

Nejenom tuzem­ské, ale i zahraniční média věnují velký pros­tor sle­dování přípravy olympi­jských favoritů na olympi­jský závod v Riu de Janeiru 2016.
Podíve­jte se na zají­mavý článek při­b­ližu­jící aktuální přípravu jed­noho z favoritů olympi­jského závodu v Riu – olympi­jského vítěze z Londýna, Jaroslava Kulhavého:
http://assets.olympic.org/fortherecord/i16/road-to-rio.html