Dráhaři Dukly ovládli velodrom v Barceloně!

Závod­níci pražské a brněn­ské Dukly se před­stavili ve skvělé formě na olympi­jském velo­dromu ve španěl­ské Barceloně při mez­inárod­ním utkání první kat­e­gorie UCI Mem­o­riálu Miquela Pobleta. Pětice dráhářů Jarmila Machačová, Lucie Hochmann (obě Dukla Praha), Robin Wag­ner, David Sojka a Jiří Fanta (Dukla Brno) vybo­jo­vala celkem tři vítězství a další tři cenné kovy.

Dva tri­umfy ukořis­tila Jarmila Machačová, která ovládla jak bodovací závod žen na 20 km, tak i scratch na 10 km. Lucie Hochmann při­dala ve ste­jných dis­ci­plínách jedno druhé a jedno třetí místo. „Jsem ráda, že se nám podařilo zajet po výtečné týmové spolupráci tak skvělé výsledky. S Luckou jsme jely sehraně a je báječný pocit stát obě na stup­ních a hned dvakrát v jeden den,“ reago­v­ala Jarmila Machačová. Lucie Hochmann doplňuje:„Snažily jsme se od začátků obou závodů nas­tupo­vat a ujíždět. A to se nám nakonec vyplatilo.“

Mítink byl pro ženy z Dukly Praha před­posled­ním zahraničním testem před blížícím se mis­tro­vstvím Evropy. „Děvčata chtěla vyhrát a od prvního šláp­nutí šla za tímto svým cílem. Větrné pod­mínky otevřené dráhy je neza­s­tavily a ukázaly tak v Barceloně svou sílu i srdce“ zhod­notil vys­toupení reprezen­tační trenér stíhačů Lukáš Thun.

Sprint­ery brněn­ské Dukly zas­tupo­vali závod­níci kat­e­gorie U23, kteří se hrdě postavili elitě. Vítězství v keir­inu a druhé místo ve sprintu slavil Robin Wag­ner, kterého doplnil na podiu třetí v keir­inu Jiří Fanta. „Závodilo se mi výborně v obou dis­ci­plínách, přede­vším finále keir­inu se mi jelo výtečně. Za páskou mě zahltila euforie, moc si vážím prvního místa“, sdělo­val své poc­ity Robin Wag­ner. Jiří Fanta pokračuje. „Třetí místo jsem uválčil až v posled­ních metrech, když jsem se pros­mýkl kolem soupeře. Jsem šťastný za bronz a hlavně za to, že cítím stoupa­jící výkonnost.“

Výsledky:

Bodovací závod žen:

1. Jarmila Machačová             Dukla Praha                31 bodů

2. Lucie Hochmann                Dukla Praha                21 b.

3. Ana Usabi­aga                     Španěl­sko                   12 b.

Scratch žen:

1. Jarmila Machačová             Dukla Praha

2. Ana Usabi­aga                     Španělsko .

3. Lucie Hochmann                Dukla Praha                — 1 okruh

Sprint mužů:

1. Juan Per­alta Gaskogne       Španělsko

2. Robin Wag­ner                    Dukla Brno

3. José Moreno                       Španělsko

7. David Sojka                       Dukla Brno

11. Jiří Fanta                          Dukla Brno

Keirin mužů:

1. Robin Wag­ner                    Dukla Brno

2. Ramiro Pul­gar                    Venezuela

3. Jiří Fanta                            Dukla B