Podívejte se na záznam ČT z dráhového MČR v Praze Motole

20151218_163311

Pros­in­cové Mis­tro­vství České repub­liky mládeže a žen v olympi­jském omniu bylo pro pražskou Duklu velmi úspěšné. Vysoký počet medailí v mládežnick­ých kat­e­goriích dal jed­noz­nač­nou odpověď na to, že nová kon­cepce pražské Dukly, kladoucí důraz na vlastní výchovu tal­en­to­vané mládeže je úspěšná a zna­mená opě­tov­nou obnovu kdysi slavné mládežnické tradice na Dukle. Velmi vysoko byla odborníky také hod­no­cena úroveň závodu, …

Tradiční Vánoční trénink reprezentantů na dráze

cyklistika 2011 024

Také v tomto roce proběhne v motol­ské hale tradiční Vánoční trénink reprezen­tantů na dráze, který orga­nizuje tým Dukly Praha. Vánoční dráhové tréninky jsou pořádány už něko­lik let, letos cyk­listé oslaví už sedmý ročník. Skladba jezdců je různá, od dráhových spe­cial­istů a sil­ničářů až po reprezen­tanty bik­ery a bikrosaře. Tréninků se účastní nejenom cyk­lis­tičtí pro­fe­sionálové, ale také juniorští tal­ent ovaní jezdci a …

Žlutí proti Černým

IMG_4774

Tradiční před­vánoční hoke­jové utkání cyk­li­stické Dukly Praha, Žlutí proti Černým se uskutečnilo v pondělí 21. pros­ince v hoke­jové hale v Čakovicích. Zápasu se zúčast­nilo mnoho slavných cyk­li­stick­ých osob­ností Dukly. Těžko sou­dit, kdo vyhrál, pro­tože o konečném skóre hodi­nového zápasu nemají přehled ani hráči a ani zás­tupci real­iza­čního týmu. Kapitán Černých — Milan Kadlec na tuto otázku odpověděl diplo­mat­icky: “Myslím …

Lucie Hochmann je Mistryní ČR v omniu!

_DSC5355

Závěrečnými závody vyvr­cho­lilo v hale v Motole dráhové mis­tro­vství repub­liky pořá­dané inte­grační for­mou, účast­níky tedy byli také hand­i­capo­vaní cyk­listé. Tradiční pořa­da­tel­ská akce týmu DUKLA Praha a SKC Praha Nutrend Spe­cial­ized Rac­ing měla v kat­e­gorii cyk­listů bez hand­i­capu na pro­gramu omnia žen a mládežnick­ých kat­e­gorií. V emo­tivní a velmi bouřlivé atmos­féře prováze­jící celý šam­pi­onát kralo­valy ženám dráhařky Dukly …

Dráhové MČR objektivem Michala Červeného

MCR Motol 008

Jeden z nejuzná­vanějších cyk­li­stick­ých fotografů součas­nosti, osobní fotograf olympi­jského vítěze Jaroslava Kul­havého, týmu Spe­cial­ized Rac­ing, ale také ofi­ciální fotograf reprezen­tačního týmu horských kol a reprezen­tace hand­i­capo­vaných cyk­listů Michal Čer­vený pro náš web připravil krátkou fotore­portáž z dráhového MČR v Motole. 

Mistrovství planety 2015

MistrovstviPlanety2015_zahlavi_fb

O poslední mis­tro­vské medaile letošního roku budou čeští dráhaři bojo­vat v pátek 18. pros­ince a o den později na motol­ském velo­dromu v rámci mítinku “Mis­tro­vství Plan­ety 2015″. Hlavní večerní pro­gram odstar­tuje v 17:00 elitní družstvo žen Dukly Praha pokusem o vytvoření nového českého reko­rdu žen ve stíhacím závodu na 4 km. Na ně naváží ve stejné …

Martin Bláha a Lucie Hochmann vyhráli bodovací závod ČP a podnik UCI

image001

Zkušení jezdci Dukly Praha Mar­tin Bláha a Lucie hochmann s velikým přehle­dem ovládli v hale Motole závod Českého poháru, který byl zároveň pod­nikem třetí kat­e­gorie kalendáře Mez­inárodní cyk­li­stické unie v bodovacím závodu. Mar­tin nas­bíral 62 bodů a uhájil roli favorita. Zatímco bodovačka se jela velice rychle hned od začátku až do konce, závod v madis­onu se rozhodoval …

Na Mallorce se společně připravují naši nejúspěšnější cyklisté

20140124_114001-1

Početná výprava našich před­ních cyk­listů odces­to­vala k úvod­nímu zim­nímu tréninkovému campu na Mal­lorcu. Jezdce tréninkové skupiny Vik­tora Zaple­tala, olympi­jského vítěze Jaroslava Kul­havého a par­a­lympi­jského vítěze Jiřího Ježka doplňují další reprezen­tanti, Jan Škar­nitzl, Matouš Ulman a také mladí tal­en­to­vaní závod­níci, Barbora Průd­ková, Adélka Šafářová, Jan Vastl a Matěj Průdek. „Už něko­lik let pořádáme tréninkové campy mé skupiny tak, aby …