Lucie Hochmann je Mistryní ČR v omniu!

Závěrečnými závody vyvr­cho­lilo v hale v Motole dráhové mis­tro­vství repub­liky pořá­dané inte­grační for­mou, účast­níky tedy byli také hand­i­capo­vaní cyk­listé. Tradiční pořa­da­tel­ská akce týmu DUKLA Praha a SKC Praha Nutrend Spe­cial­ized Rac­ing měla v kat­e­gorii cyk­listů bez hand­i­capu na pro­gramu omnia žen a mládežnick­ých kat­e­gorií. V emo­tivní a velmi bouřlivé atmos­féře prováze­jící celý šam­pi­onát kralo­valy ženám dráhařky Dukly Praha, které obsadily kom­pletně stupně vítězů. Ze zlata se po obrovské bitvě s Jarmilou Machačovou radovala Lucie Hochmann, třetí skončila mladičká Anna Drdová. Navíc čtvrté místo obsadila další závod­nice Dukly Barbora Džeren­gová a vyhrála tak zlato mezi juniorkami.

Ste­jně dra­mat­ický byl i závod juniorů v němž o pouhé tři body v souboji o zlato předčil Petr Klabouch (Velo — Club Cirkl Č. Budějovice) Tomáše Čapka jezdícího v barvách bel­gick­ého VZW Tieltse a připravu­jícího se v péči SDJ Dukla Praha a bronz bral Václav Kočařík z SKC Tufo Prostějov.

Neméně atrak­tivní a dra­mat­ický závod mezi sebou svedli kadeti, kde mis­tro­vský tri­umf slavil Jiří Luxík z Cyk­loteam Ostrov, stříbro vybo­jo­val Luboš Komínek z pořá­da­jící Dukly Praha a bronz si odváží Antonín Kostiha z CK Dacom Pharma Kyjov.

Jsem nadšený z atmos­féry, ale i velice aktivního přís­tupu všech star­tu­jících. Všichni se rvali a bojo­vali do posled­ních chvil. Jasně je vidět, že naše dráha je na vzes­tupu, dorůs­tají nám tal­enti a je na čem stavět,” zhod­notil šam­pi­onát reprezen­tační trenér stíhacích dis­ci­plín, Lukáš Thun.

Ve vložených závodech – Velké ceně Prahy si vedli nejlépe jezdci Dukly Praha. Ve scratchi obsadili pět prvních míst a nejvýše stanul Mar­tin Bláha.  Mezi nejlepší šes­ticí ve vylučo­vacím závodu byli čtyři jezdci Dukly, ale prven­ství jim sebral Mar­tin Spudil z týmu SP Kolo Loap Specialized.

Výsledky:
Junioři:
1.Klabouch (Velo — Club Cirkl Č. Budějovice) 210, 2. T. Čapek (VZW Tieltse) 207, 3. Kočařík (SKC Tufo Prostějov) 188, 4. Cink (Mapei Merida Kaňkovský) 183, 5. Šmída (SKC Tufo Prostějov) 176, 6. Rybín (Dukla Praha) 152.

Ženy:

  1. Hochmann 264, 2. Machačová 262, 3. Drdová 186, 4. B. Džeren­gová (všechny Dukla Praha) 184, 5. Kohoutková (Kovo Praha) 175, 6. Cetkovská (SKC Tufo Prostějov) 151.

Žáci: 1. Toul (TJ Cykloprag).

Žákyně a kade­tky: 1. Hejhalová (Dukla Praha).

Kadeti: 1. Luxík (Cyk­loteam Ostrov), 2. Komínek (Dukla Praha), 3. Kostiha (CK Dacom Pharma Kyjov).

Velká ceny Prahy:

Muži:

Scratch:

  1. Bláha, 2. Kraus, 3. Pietrula, 4. Adámek, 5. V. Hačecký (všichni Dukla Praha), 6. Spudil (SP Kolo Loap Specialized).

Vylučo­vací závod:

  1. Spudil, 2. V. Hačecký, 3. Adámek, 4. Ven­dol­ský (puskinak.cz), 5. Kohout (Dukla Praha), 6. Kraus.

_DSC5355