Jaroslav Kulhavý zahajuje olympijskou sezónu na Kypru!

jára

Přečtěte si zají­mavý rozhovor pořa­datelů tradičního Sun­shine Cupu s olympi­jským vítězem, Jaroslavem Kul­havým, který na Kypru zaha­jo­val všechny své dosavadní úspěšné sezóny. Jak důležité jsou pro Vás závody na Kypru Sun­shine Cup? Závody na Kypru jsou pro mě každý rok velmi důležité. Začínám tu vždy závodit po dlouhé zimní přípravě a to vždy člověk pozná, jak na tom …

Fotograf české reprezentace Michal Červený je ve finále o fotku roku!

michal cerveny_cena

Jeden z nejre­spek­to­vanějších sportovních fotografů součas­nosti, Michal Čer­vený je ve finále prestižní soutěže Pinkbike Photo of year. Z tisíců došlých fotografií se Michalova fotografie dostala až do nejužšího, 32 člen­ného finále. Až dopo­sud snímky vybírala odborná porota, nyní určí vítěze soutěže, jed­noho ze svě­tově nejsle­dovanějších cyk­li­stick­ých serverů Pinkbike.com, sami čtenáři. Michal Čer­vený fotí mimo jiné i reprezen­tační tým horských …

Talentovaný junior Richard Holec vítězný v Arizoně!

image1

Hned svůj první start mezi juniory proměnil Richard Holec (Nutrend Spe­cial­ized Rac­ing) ve vítězství. V sil­ničním závodě v Ari­zoně, Val­ley of the Sun se dokázal 15 kilo­metrů před cílem odpou­tat od počet­ného star­tovního pole a po samostat­ném úniku slavil velmi prestižní vítězství. Tradiční závod v okolí Phoenixu je důležitým nom­i­načním kritériem národ­ního juniorského týmu USA pro závody …

Jaroslav Kulhavý se připravuje na Kanárských ostrovech

image-d5fe208e04243767d1912b65b2b7fdd93cec0acd50919c3dde1f28974f67433b-V

V pořadí už třetí přípravný kepm absolvuje olympi­jský vítěz Jaroslav Kul­havý v teplém kli­matu Kanárských ostrovů. Celá letošní příprava Jaroslava Kul­havého směřuje k olympi­jským hrám v Rio de Janeiru.Dosavadní příprava našeho nejúspěšnějšího bik­era probíhá bez prob­lémů a podle zpráv ze zákulisí je Jaroslav ve vynika­jící kondici . 

Tým Dukla Praha v nových dresech!

Dukla_dresy_new

Mnoho zají­mavých změn provází v posled­ních měsících cyk­li­stickou Duklu Praha. Jed­nou z nich je také nový design a výrobce dresů a přileb. Tým bude oblékat špičkové oblečení od firmy Tokka, která pro pražskou Duklu zajišťuje zahraniční výrobu dresů. Každý kus oděvu je důk­ladně pro­pra­co­v­aný a vyrobený z mater­iálů nej­mod­ernější tech­nolo­gie. Je zají­mavé, že při výběru vhod­ného oblečení pro cyk­listy Dukly byly testovány …

Machačová a Hochmann úspěšné v Brémách také v omniu!

Brémy

Výbornou formu potvrdily závod­nice pražské Dukly Jarmila Machačová a Lucie Hochmann také v olympi­jském omniu, které ženy absolvo­valy v rámci Šesti­den­ních závodů v německ­ých Brémách. Vítězkou omnia se stala sloven­ská cyk­listka Alžběta Pavlen­dová, ale hned druhá byla Jarmila Machačová a čtvr­tou příčku obsadila Lucie Hochmann. O celkovém vítězství v omniu se rozhodovalo až v závěrečné dis­ci­plíně, krátkém scratchi …