Mistrovství planety 2015

O poslední mis­tro­vské medaile letošního roku budou čeští dráhaři bojo­vat v pátek 18. pros­ince a o den později na motol­ském velo­dromu v rámci mítinku “Mis­tro­vství Plan­ety 2015″.

Hlavní večerní pro­gram odstar­tuje v 17:00 elitní družstvo žen Dukly Praha pokusem o vytvoření nového českého reko­rdu žen ve stíhacím závodu na 4 km. Na ně naváží ve ste­jné dis­ci­plíně muži při finálových jízdách o tit­uly mis­trů repub­liky ve stíhačce družstev.

Dalším bodem pro­gramu bude Velká cena Dukly Praha v atrak­tivních vylučo­vacích závodech, které pos­tupně proběh­nou ve všech věkových kat­e­goriích od nejm­ladších žáků po juniory. Poslední vylučo­vačku poje­dou ženy, kde se mimo jiné před­staví i mis­tryně světa v bodovačce z roku 2013 Jarmila Machačová.

Celý večer vyvr­cholí mis­tro­vským bodovacím závo­dem mužů na 40 km, ve kterém se o titul poperou mj. i exmistři repub­liky v této dis­ci­plíně Mar­tin Bláha a Vojtěch Hačecký, oba vicemistři světa v madis­onu z roku 2014.

Mistr repub­liky bude deko­rován na velo­dromu v ulici Nad Hliníkem v pražském Motole kolem 21:00, po vyh­lášení vítězů proběhne slosování tomboly o velice zají­mavé ceny. Vstup na závody je volný a bohaté občer­stvení zajištěno.

V doprovod­ném pro­gramu si zazávodí nej­menší děti na odrážedlech, týmoví mechanici se utkají v doved­nos­tní soutěži a budou před­staveni nejúspěšnější závod­níci nejen dráhové cyklistiky.

Česká tele­vize sport bude celý večer zaz­na­mená­vat do násled­ného třice­timin­u­tového ses­třihu. Mítink pokračuje v sobotu a v neděli mis­tro­vstvím repub­liky hand­i­capo­vaných sportovců a v omniu mládeže a žen.

Více infor­mací na: http://www.duklacycling.cz/

Pro­gram ke stažení ZDE

 

MistrovstviPlanety2015_zahlavi_fb

MistrovstviPlanety2015