Tradiční Vánoční trénink reprezentantů na dráze

Také v tomto roce proběhne v motol­ské hale tradiční Vánoční trénink reprezen­tantů na dráze, který orga­nizuje tým Dukly Praha.

Vánoční dráhové tréninky jsou pořádány už něko­lik let, letos cyk­listé oslaví už sedmý ročník. Skladba jezdců je různá, od dráhových spe­cial­istů a sil­ničářů až po reprezen­tanty bik­ery a bikrosaře.

Tréninků se účastní nejenom cyk­lis­tičtí pro­fe­sionálové, ale také juniorští talent

ovaní jezdci a pozvání k tréninku v průběhu Vánoc kaž­doročně při­jímá také řada vynika­jících jezdců a cyk­li­stick­ých leg­end, kteří oblékali reprezen­tační dres v minulosti.

Vánoční trénink reprezen­tantů na dráze se uskuteční v pondělí 28. a v úterý 29. pros­ince 2015 vždy od 10 do 14 hodin.

cyklistika 2011 024