Rok 21

Rok 21 při­nesl Dukle Praha titul Mis­tra Evropy díky Milanovi Kadle­covi. Tim více se těšíme na sezónu 22, pro­tože nejenom “malej” Míla má z Duk­laků na to, aby zabo­jo­val o duho­vané tričko…🤗

Mem­o­riál Jirky Zelenky tradičně již po 14té. Vzpomínka tradičně jako hoke­jový zápas, který se stal letos kořistí týmu světlé poloviny Duk­láků. Čest památce neza­pomenutel­ného člověka Jirky “Vik­tora” Zelenky.

 

269853243_326521079475714_135401057271305145_n 269874656_326889949438827_4279952794034727751_n 269829326_326889912772164_5542963598532613161_n

Cyril Schejbal, dlou­ho­letý trenér a funkcionář pražské Dukly byl uve­den do Síně slávy Pražského MTB poháru 🎉. Cyril se tak stává členem vybrané společnosti, 😇 kde již jsou osob­nosti: trenér Pavel Vršecký, svě­tová medailistka Bohunka Lomová, cyk­lokrosař a biker Miloslav Kvas­nička, leg­endární mod­erá­tor Jindřich Pul­man a FRAJER — šestiná­sobný par­a­lympi­jský vítěz Jirka Ježek. 🤗

271277462_334673935327095_915494075610960535_n

Novoroční vyjížďka veloci­pedistů Pražských od Mostu na Cukrák by měla vyzná­vat zásadu Sokolů ve zdravém těle, zdravý duch a Cuber­tain­ovy ideály olymp­ismu. To sice vyz­navá, nicmene přes vešk­eré ide­aly jde kaž­doročně o nelí­tostný a velmi prestižní závod, a to už od úpatí kopce 🤗. A tak vězte, že prvním cyk­lis­tou, který v sezone 22 vyjel na Cukrák, je junior Milan Kadlec junior, který tak poprve navázal na rodin­nou tradici svého slavného táty 👍První ženou na Cukráku byla kapitánka týmu žen pražské Dukly, Jarmila Machačová ✌️

271145155_332710598856762_2096335757752740640_n 271202516_332710485523440_4996924608210935882_n 271050484_332787392182416_8561929748144498496_n 271132206_332791312182024_1975299062777191411_n 271114823_333033878824434_77897467067191428_n

Honza Dostál a jeho Dosty Cafe se v min­ulém roce stalo oblíbeným stře­do­bo­dem celé řady závodů a cyk­li­stick­ých akcí. Neji­nak tomu bude i v roce 22! Výborná káva z rukou Mis­tra Evropy se stává smlu­vní záleži­tostí řady pod­niků, mimo jiné i Českého poháru MTB nebo Pražského MTB poháru ☕️. Tak se zas­tavte, začínáme 20.3. v Motole!

271753237_339431101518045_6500844760617757151_n