Jan Zatloukal druhý v MB na úvod sezóny CX!

Úvod­ním závo­dem Českého poháru byla v Mladé Boleslavi zahá­jena cyk­lokrosová sezóna. Start juniorů se sil­nou mez­inárodní účastí nabíd­nul krásný závod kat­e­gorie C1 UCI, ve kterém se od začátku pohy­bo­val na čele star­tovního pole Jan Zatloukal.

Přestože Honzu zbrzdil v polov­ině závodu defekt zad­ního kola, pok­lidně si vzniklou ztrátu sjel a v závěru rych­lého a dra­mat­ick­ého závodu bojo­val o vítězství s dvo­jicí Bel­gičanů, Lennertem Bel­mansem a Yourbenem Lauryssenem.

Chy­bo­val jsem v posled­ním výjezdu. Bel­mans ho nevy­jel, já jsem do něj zezadu narazil, musel jsem seskočit z kola a do krátkého spurtu jsem najížděl z druhého místa a neměl jsem šanci s tím ještě něco udělat“, říkal v cíli nespoko­jený úřadu­jící mistr repub­liky. „V půlce závodu jsem měl defekt zad­ního kola při nájezdu na asfalt do cílové rovinky a půl kola jsem jel na prázd­ném zad­ním kole. Naštěstí jsem moc nez­tratil a poměrně rychle jsem si vzniklou ztrátu sjel. Máme za sebou týmový, poměrně náročný a inten­zivní třítý­denní tréninkový blok a těším se na ten podz­imní ser­iál cyk­lokrosových závodů“ dodává Jan Zatloukal.

 Dalšímu juniorovi Tomášovi Tlamkovi se ten­tokrát tolik nedařilo a nepo­dařilo se mu navázat na dobře zajeté přípravné závody z min­ulého týdne v Náměšti na Hané, kdy obsadil v sobotu i v neděli druhé místo za Janem Zat­loukalem a v cíli mladoboleslavského závodu mu náležela 15. příčka.

 V příštím týdnu se oba junioři před­staví na závodech Českého poháru na tradičním okruhu v Hlinsku.

IMG-20190928-WA0000