Machačová druhá na V4 v Maďarsku

České závod­nice star­to­valy v neděli na závodě Viseg­rád­ské 4 kat­e­gorie UCI 1.2 v Maďarsku. Přive­zly z něj celkem 33 bodů do žebříčku UCI, když úřadu­jící mis­tryně repub­liky Jarmila Machačová vybo­jo­vala skvělé druhé místo a Melissa Van Neck dojela osmá (obě Dukla Praha).

Závod na sto kilo­metrů byl zakončen okruhy se stoupáním do cíle. Na start se postavil tým Dukly Praha ve složení Jarmila Machačová, Melissa Van Neck, Kateřina Kohoutková, Nikola Bajgerová a Ema Cetkovská.

Vývoj závodu zkom­p­liko­valy hro­madné pády, do něj se při­pletly také dvě závod­nice Dukly Praha Ema Cetkovská a Nikola Bajgerová, která byla po Gracii ve vynika­jící formě a závod ji měl sedět. Pelo­ton se na sil­ném větru pos­tupně ztenčo­val a na závěrečné okruhy už při­jela asi jen dvacetičlenná skupina závodnic.

Nejsil­nější tu byly Rusky a Polky, takže jsme kon­trolo­valy, aby z pelo­tonu nikdo z nich neod­jel. Bohužel něk­teré holky zůstaly v pádu, ale i tak jsme se v čelní skupině udržely. V závěrečných okruzích pak právě ruské a pol­ské závod­nice nas­tupo­valy. O vítězství se rozhodovalo až v závěrečném stoupání. S výsled­kem jsem spoko­jená, závěrečný kopec mi seděl,“ řekla Jarmila Machačová, která nes­tačila pouze na vítěz­nou Polinu Kir­illovou (Rusko), za kterou zaostala o šest sekund. Se ztrá­tou dvou minut a čtyřiceti vteřin dokončila na osmém místě Melissa Van Neck.

V4