Tým Dukla Praha v nových dresech!

Dukla_dresy_new

Mnoho zají­mavých změn provází v posled­ních měsících cyk­li­stickou Duklu Praha. Jed­nou z nich je také nový design a výrobce dresů a přileb. Tým bude oblékat špičkové oblečení od firmy Tokka, která pro pražskou Duklu zajišťuje zahraniční výrobu dresů. Každý kus oděvu je důk­ladně pro­pra­co­v­aný a vyrobený z mater­iálů nej­mod­ernější tech­nolo­gie. Je zají­mavé, že při výběru vhod­ného oblečení pro cyk­listy Dukly byly testovány …

Machačová a Hochmann úspěšné v Brémách také v omniu!

Brémy

Výbornou formu potvrdily závod­nice pražské Dukly Jarmila Machačová a Lucie Hochmann také v olympi­jském omniu, které ženy absolvo­valy v rámci Šesti­den­ních závodů v německ­ých Brémách. Vítězkou omnia se stala sloven­ská cyk­listka Alžběta Pavlen­dová, ale hned druhá byla Jarmila Machačová a čtvr­tou příčku obsadila Lucie Hochmann. O celkovém vítězství v omniu se rozhodovalo až v závěrečné dis­ci­plíně, krátkém scratchi …

Sixdays v Brémách také s účastí juniorů Dukly Praha!

MH0_7892_resized

V rámci dráhových závodů Six­days v německ­ých Brémách se v pátek a sobotu kon­aly také dvoudenní vložené závody juniorů v madis­onu o cenné body do juniorského rankingu UCI. Dukle Praha se podařilo získat pozvání pro dvo­jici Tomáš Čapek — Daniel Rybín. Dvo­jice našich mladíků se poprvé ocitla v kolo­toči Six­days a to hned na velice náročné, 166m dlouhé …

Podívejte se na záznam ČT z dráhového MČR v Praze Motole

20151218_163311

Pros­in­cové Mis­tro­vství České repub­liky mládeže a žen v olympi­jském omniu bylo pro pražskou Duklu velmi úspěšné. Vysoký počet medailí v mládežnick­ých kat­e­goriích dal jed­noz­nač­nou odpověď na to, že nová kon­cepce pražské Dukly, kladoucí důraz na vlastní výchovu tal­en­to­vané mládeže je úspěšná a zna­mená opě­tov­nou obnovu kdysi slavné mládežnické tradice na Dukle. Velmi vysoko byla odborníky také hod­no­cena úroveň závodu, …

Tradiční Vánoční trénink reprezentantů na dráze

cyklistika 2011 024

Také v tomto roce proběhne v motol­ské hale tradiční Vánoční trénink reprezen­tantů na dráze, který orga­nizuje tým Dukly Praha. Vánoční dráhové tréninky jsou pořádány už něko­lik let, letos cyk­listé oslaví už sedmý ročník. Skladba jezdců je různá, od dráhových spe­cial­istů a sil­ničářů až po reprezen­tanty bik­ery a bikrosaře. Tréninků se účastní nejenom cyk­lis­tičtí pro­fe­sionálové, ale také juniorští tal­ent ovaní jezdci a …

Žlutí proti Černým

IMG_4774

Tradiční před­vánoční hoke­jové utkání cyk­li­stické Dukly Praha, Žlutí proti Černým se uskutečnilo v pondělí 21. pros­ince v hoke­jové hale v Čakovicích. Zápasu se zúčast­nilo mnoho slavných cyk­li­stick­ých osob­ností Dukly. Těžko sou­dit, kdo vyhrál, pro­tože o konečném skóre hodi­nového zápasu nemají přehled ani hráči a ani zás­tupci real­iza­čního týmu. Kapitán Černých — Milan Kadlec na tuto otázku odpověděl diplo­mat­icky: “Myslím …