Na prestižním 20. ročníku Memoriálu Otmara Malečka v Prostějově

Na prestižním 20. ročníku Mem­o­riálu Otmara Malečka v Prostějově, závodu UCI nejvyšší kat­e­gorie, tri­um­fo­val v bodovacím závodě elit­ních mužů Nico­las Pietrula. Nico­las si vyšlápl na celé star­tovní pole včetně čtyřná­sob­ného mis­tra světa Mor­gana Kneiskyho z Fran­cie, který skončil druhý. Třetí skončil Raman Ramanau z Běloruska.

pietrula