Patrik Jahoda 2x4 na MS!

Dvě nepop­ulární čtvrtá místa z časovky a sil­ničního závodu si přiváží z nizozem­ského Emmenu hand­biker Patrik Jahoda.

Patrikovi se bohužel nepo­dařilo opako­vat meda­jlové umístění z posled­ního závodu Svě­tového poháru, nicméně náš nejlepší hand­biker součas­nosti znovu prokázal pří­tom­nost v abso­lutní svě­tové špičce a jeho výkony jsou velikým přís­libem pro Par­a­lympi­jské hry v Tokiu 2020.

 jahoda