NOVA CUP Hradec Králové: 1. Zatloukal, 3. Tlamka! 

Slibně vstoupili junioři týmu NUTREND SPECIALIED Rac­ing do sezóny 2020 po nucené, coro­n­avi­rové pauze.

V Hradci Králové, v úvod­ním závodu sezóny ovládli kat­e­gorii juniorů, když Jan Zat­loukal slavil přesvědčivé vítězství a Tomáš Tlamka obsadil třetí místo za druhým Davi­dem Šulcem.

Pro­fe­sionálně fun­gu­jící pořa­da­tel­ský tým NOVA CUPU vyk­ou­zlil v okolí Hradce Králové nároč­nou, tech­nickou a výborně připravenou trať, která před­stavo­vala kom­bi­naci závodu XCO a mara­tonu, přesně podle vzoru součas­ného trendu svě­tových mara­ton­ských podniků.

Jan Zat­loukal se od startu pohy­bo­val v čelní skupině velmi rych­lého závodu a do cíle při­jel společně s vítězem závodu Elite, Fil­ipem Adelem (Supe­rior Vels­bike Team) a druhým v pořadí, Tomášem Paprstkou (Expres CZ Tufo Team Kolín) na třetím místě celkového pořadí bez rozdílu kategorií.

Foto: fotolittera@seznam.cz

Nova_Cup_Cyklovyzva_2020_WEB_96 Nova_Cup_Cyklovyzva_2020_WEB_91 Nova_Cup_Cyklovyzva_2020_WEB_53 Nova_Cup_Cyklovyzva_2020_WEB_74 Nova_Cup_Cyklovyzva_2020_WEB_24