aNti Corona Cup je v cíli, vítězové získají unikátní pohár! 

aNti CORONA CUP, prestižní forma závodů horských kol v indi­viduál­ních jízdách na čas na vyz­načených okruzích olympi­jského cross coun­try v době koron­avi­rové pan­demie je u konce.

Od 1. do 31. května 2020 mohli bikeři z celé repub­liky v rámci svých závod­ních kat­e­gorií bojo­vat o neob­vyk­lou tro­fej, unikátní, ručně vyrobený pohár připomí­na­jící svým tvarem obá­vaný virus.

Závod byl real­i­zována záz­namem jízdy prostřed­nictvím odpoví­da­jícího měřiče na aplikaci STRAVA. Pro závod byly napříč repub­likou vybrány nejoblíbenější bikové tratě, které jsou celoročně udržo­vané. Okruh Svě­tového poháru a Mis­tro­vství světa v Novém Městě na Moravě, trať Mis­tro­vství Evropy v Brně, okruh Mis­tro­vství repub­liky v Hlin­sku, tech­nická trať Českého poháru v Městě Touškově a okruh v Bike Parku Zličín na kterém se pořá­dají závody Pražského MTB poháru.

Závod byl zají­mavý až do úplného závěru. V posled­ním květ­novém vík­endu došlo ke změně pořadí v něko­lika kategoriích.

Elitní kat­e­gorii mužů nakonec ovlád­nul Daniel Hov­orka (Ethic Sport Cycling Team) před Ondře­jem Cinkem (Kross Rac­ing Team) a Matě­jem Pechoutem (TJ Sokol Plavy — Cyklo Benda).

Vítězkou kat­e­gorie žen se stala Jana Czeczinkarová (Liv Mis­tral Cycling) před Tere­zou Sáskovou (Rouvy Spe­cial­ized Cycling Team) a Michaelou Bojkovou (BIKE 2000).

Oprav­dové drama se odehrálo v silně obsazené kat­e­gorii juniorů, kdy v posled­ních dnech soutěže doplnili chy­bějící jízdy v Praze a Městě Touškově jezdci týmu NUTREND SPECIALIZED Rac­ing, Jan Zat­loukal a Tomáš Tlamka, kteří také obsadili první dvě příčky celkového hod­no­cení. Třetí příčku vybo­jo­val Vojtěch Bláha z SK VELO Praha. Za zmínku stojí dosažené časy Jana Zat­loukala, které by stačily na vítězství i v kat­e­gorii mužů Elite. Je velikou smůlou pro českou reprezentaci, že tal­en­to­vaného Honzu čeká po nepří­jem­ném úrazu na šumavském Zadově oper­ace a musí pod­stoupit něko­likaměsíční léčbu.

Vítě­zové aNti CORONA CUPU 2020:

Žákyně I. 11 – 12 let:         Vítková Sára (BIKE CLUB Město Touškov)

Žáci I. 11 – 12 let:               Bečvář Oliver  (Ovládej kolo TREK Bikes)

Žákyně II. 13 – 14 let:        Pulkrabová Marika (Čistý Sport)

Žáci II. 13 – 14 let:              Lienert Patrik  (Ski and Bike Kun­rat­ice Team)

Kade­tky:                              Mal­ošíková Julie

Kadeti:                                 Černý Patrik (SK Velo Praha)

Juniorky:                              Hov­orková Aneta (Expres CZ Tufo Team Kolín)

Junioři:                                 Zat­loukal Jan (NUTREND SPECIALIZED Racing)

Ženy:                                    Czeczinkarová Jana (Liv Mis­tral Cycling)

Expert 19 – 29 let:             Štěpáník Jiří (NUTREND SPECIALIZED Racing)

Mas­ters 30 – 49 let:          Mitáš Radovan (Ski and Bike Kun­rat­ice Team)

Super­Mas­ters 50+ let:      Hrtoň Aleš (ENDEKA BASSTA Team)

Slavnos­tní vyh­lášení aNti CORONA CUPU proběhne v sobotu 4. čer­vence 2020 v rámci Českého poháru horských kol v Městě Touškově.

Vítě­zové jed­notlivých kat­e­gorií obdrží z rukou prezi­denta Českého svazu cyk­lis­tiky Petra Marka ojed­inělý pohár a věc­nou cenu.

Celkové výsledky aNti CORONA CUPU 2020: https://cpxcmtb.sportsoft.cz/acc2020/results.aspx

 20200530_132832