V Deníku vyšel rozhovor s naší juniorkou Kiki Burlovou

V Deníku vyšel rozhovor s naší juniorkou Kiki Burlovou. Kristýna je hrdou Duk­lačkou, současně členkou Akademie indi­viduál­ních sportů Plzeňského kraje a stu­dentskou Sportovního gym­názia Plzeň.

Kiki 1 Kiki 2

Kiki 2