vítězství v Barceloně

Ve španěl­ské Barcelóně excelo­valy Duk­lačky Katka Kohoutková s Lucií Hochmann. Úřadu­jící domácí šampiónky v posled­ním spurtu otočily závod dvo­jic na svou stranu a o jed­iný bod tri­um­fo­valy. Tímto vítězstvím si pojis­tily bodový zisk ve svě­tovém žebříčku, který zna­mená postup na sérii Svě­tových pohárů 2019/2020.

hoch