Zaváhání Jana Zatloukala na startu se projevilo v cíli…

Zaváhání Jana Zat­loukala na startu se pro­jevilo v cíli…

Deštěm zmáčené vojen­ské letiště Düben­dorf nedaleko Curychu bylo dějištěm Mis­tro­vství světa v cyk­lokrosu. Závod­níky, trenéry i fanoušky disku­to­vaná rov­ina, kterou pro­filově narušilo jenom něko­lik uměle vybu­dovaných pře­jezdů a pro­tih­lukových bar­iér se díky sou­vis­lému dešti změnila v bahenní lázně. Pro mnoho jezdců se tak pod­ceňo­vaný Düben­dorf stal jed­ním z nejtěžších závodů v kar­iéře vůbec a toto v cíli potvrdil i král současné cyk­lis­tiky, Math­ieu Van der Poel.

Největší naděje české výpravy se vklá­daly do tal­en­to­vaného juniora Jana Zat­loukala. Naděje jezdce týmu na přední umístění, ale vymizely krátce po startu, kdy Honza zaváhal v úvod­ních metrech po nájezdu do terénu a propadl se až na pat­nácté místo.

Ve velmi těžkém terénu se mu nepo­dařilo znovu se pro­pra­co­vat na čelo závodu.

Pokazil jsem nájezd…“ krátce oko­men­to­val v cíli celý závod sám se sebou viditelně nespoko­jený Jan Zat­loukal, který dokončil závod na 14. místě.

Foto. Jaroslav Svo­boda, jsphotocz@gmail.com

01C_0722 02C_0767 01C_0813 01C_0634 02C_0859